Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

Michaela Thelenová / Přes kopec

Výstavní program pro rok 2019 završí v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem instalace významné české konceptuální umělkyně a fotografky Michaely Thelenové. Tematicky koncipovaný projekt s názvem Přes kopec, který bude v galerijním foyer prezentován od 7. listopadu 2019 do 9. února 2020, představí výběr z autorčiny tvorby z posledních let. V ní Michaela Thelenová reflektuje stále aktuální složité česko-německé vztahy a svůj osobní postoj ke geniu loci severočeské příhraniční oblasti.Výtvarná umělkyně Michaela Thelenová si během své téměř třicetileté tvůrčí cesty vydobyla na české umělecké scéně zcela nezávislé postavení. Její doménou je digitální fotografie, jejíž potenciál rozvíjí všemi možnými i nemožnými směry. Skrze fotografii formuluje Michaela Thelenová svůj badatelský záměr. Ve své (neo)konceptuálně zaměřené tvorbě úmyslně využívá technických nedokonalostí obrazu a kompozice, které vyvolávají dojem fotografického diletantismu. Často také propojuje digitální fotografii a text. Formální stránka autorčina díla je však bezvýhradně podřazena stránce obsahové. V té umělkyně osciluje mezi tématy osobního a obecného charakteru, jež se vzájemně různě prolínají.Pro výstavu v Roudnici nad Labem (byť v místě, které již do historických Sudet nespadalo) byla zvolena jako východisko autorská reflexe česko-německých kulturních vztahů. Kurátorka výstavy Petra Mazáčová potvrzuje, že „jedním z velkých témat, ke kterým se Michaela Thelenová stále vrací, je genius loci rodného sudetského pohraničí.“ Když umělkyně s rodinou přesídlila v roce 1996 do malé vesnice Sovolusky ležící poblíž Ústí nad Labem, stalo se pro ni nejbližší okolí zdrojem inspirace pro množství projektů.Jádro výstavy utvoří objekt – vlajka, jež vznikla kombinací českého a německého národního praporu. Tuto vlajku autorka každoročně vyvěšuje u sebe na zahradě jako symbol pospolitosti a národnostní solidarity. Součástí bude také krátké video Ve větru, v němž tato vlajka vlaje na pozadí krušnohorského panoramatu. Tuto velmi skromnou, ale působivou kombinaci videa a objektu pak doplní dvojice fotografií českého i německého tradičního pokrmu huspeniny s názvem Klasika. Celou výstavou se tak ponese zcela jasné poselství. Ačkoli jsou naše jazyky vzájemně velmi odlišné, společná historie sahající až do období středověku, zahrnující v sobě mnoho křivd, neporozumění, ale na druhé straně také blízkých osobních vazeb a soukromých přátelských prožitků, nás jako národy i jako jedince v mnoha styčných bodech spojuje, dáme-li jim ovšem šanci… Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová

Archiv aktualit