Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Mikuláš Medek

Výstava z volného cyklu Osobnosti se koná v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem ve čtvrtek 6. 12. 2018 v 17.00. Výstavu zahájí PhDr. Miroslava Hlaváčková, autorka výstavy. V hudební části vystoupí klavíristka Zora Křičková. 

V roce 2002 se v Praze konala velká Medkova výstava, která musela být v důsledku povodně předčasně ukončena, takže ji mohl navštívit jen malý počet návštěvníků. V jejím rámci uspořádalo vědecko-výzkumné pracoviště AVU sympozium s názvem Mikuláš Medek uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, na kterém vystoupila se svými referáty řada odborníků. Sympozium potvrdilo, že Medkovo dílo zůstává inspirativní i mimo svou dobu. Připravovaná výstava v roudnické galerii chce připomenout význam Medkova díla a jeho inspirativní kořeny. Neklade si nárok na rozsáhlou prezentaci, chce pouze připomenout, že Medkovo dílo patří době, ve které vznikalo, že si však stále udržuje zvláštní osobitost a suverénnost, která zůstává neopakovatelná. Proto bude Medkova výstava koncipována jako analýza několika uzlových bodů, které utvářely charakter Medkova výtvarného jazyka. Dotkne se první etapy, kdy zkoumal vegetativní a biologické procesy, připomene surreálnou úzkost, pocit osamělosti a ohroženosti. Stav stísněnosti narůstal, a proto Medek změnil výtvarnou strukturu obrazu. Tento přerod bude ve výběru obrazů detailněji představen, protože tvoří hlavní osu jeho uměleckého odkazu. Medek svěřil váhu výrazu barvě – základními tóny byla červená a modrá – které svědčily o existenci vyjádřené v záchvatu existence. I když člověk není přítomen, všechno se odehrává skrze něho, je v procesu díla stále přítomen svým tělem, svou psychickou i citovou stránkou svou myšlenou – celou svou bytostí. Všechno je s ním spojeno a všechno k němu směřuje, bolest  i zoufalství. Stále hledá sebe samého a obrací se k tomu, co jej přesahuje. Medkovo poselství neskončilo dobou svého působení, v odcizeném světě je stále přítomné. Jeho aktuálnost potvrdí připravovaná výstava.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Pro veřejnost bude otevřena od 7. 12. 2018 do 10. 92. 2019, úterý – neděle 10.00–17.00.

Autorka výstavy: PhDr. Miroslava Hlaváčková
Kurátorka za GMU: Petra Mazáčová
Výstavu doprovodí katalog s textem Miroslavy Hlaváčkové s barevnými fotografiemi.

Archiv aktualit