Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Modrá (pro Jana Palacha) a přednáška Ing. arch. Pavly Melkové

Galerie výtvarného umění v Ostravě přichází od ledna 2017 s koncepcí krátkodobých výstav z vlastních sbírek, které z důvodu omezených výstavních prostor nemůže veřejnosti běžně prezentovat.

Než bude postavena nová budova Galerie výtvarného umění v Ostravě, budou se návštěvníci pravidelně setkávat s díly, která vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy jednoho díla.
Jako první byl ze sbírek GVUO vybrán obraz Václava Boštíka s názvem Modrá (pro Jana Palacha) z roku 1969. Dílo vybrala architektka Pavla Melková s přihlédnutím k časovému období, tedy lednu, kdy si připomínáme výročí upálení studenta Jana Palacha na protest proti sovětské okupaci. Pavla Melková obraz vybrala i v souvislosti s jejím zájmem o čisté, minimalistické formy a v neposlední řadě také proto, že návrh na vytvoření Památníku oběti Jana Palacha ve Všetatech ateliéru MCA (Melková–Cikán architekti) zvítězil v architektonické soutěži a byl vybrán k realizaci.

Samotná přednáška se uskuteční v pátek 20. ledna 2017 od 18 hodin.

Vstup na výstavu pro jeden obraz i přednášku je zdarma.

Archiv aktualit