Museum Kampa

 

 

Museum Kampa

 

 

Nadaci Jana a Medy Mládkových založila dr. Meda Marie Mládková kvůli podpoře a provozování sbírky moderního umění shromažďované Janem a Medou Mládkovými od padesátých let 20. století až do současnosti. Vedle této sbírky nadace pečuje o Sbírku Jiřího a Běly Kolářových a Sbírku pro Jindřicha Chalupeckého. Umělecká díla z těchto sbírek jsou vystavována v Museu Kampa, ve stálé expozici na zámku v Moravském Krumlově a zároveň pravidelně zapůjčována na české i mezinárodní výstavy.

Museum Kampa, které sídlí ve zrekonstruovaných Sovových mlýnech, je pilotním projektem Nadace Jana a Medy Mládkových. Paní Meda Mládková darovala hlavnímu městu Praha velkou část své rozsáhlé sbírky, nadace zase získala do péče objekt historických mlýnů, jejichž rekonstrukce spojená s vytvořením muzea moderního umění znamenala záchranu tohoto zchátralého komplexu. Museum Kampa představuje veřejnosti éru „modernismu za železnou oponou“ a současně významnou kolekci děl malíře Františka Kupky a sochaře Otto Gutfreunda, které Meda Mládková přinejmenším pro zahraniční publikum objevila. Vedle

stálé expozice Museum Kampa připravuje řadu krátkodobých výstav českých i zahraničních moderních a současných autorů.

Vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti klade Museum Kampa velký důraz také na vzdělávací programy. V jejich rámci pořádá řadu doprovodných akcí věnovaných školám, rodinám s dětmi, studentům, seniorům a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. Smyslem doprovodných programů je rozšiřovat okruh zájemců o moderní umění i míru pochopení a interakce s vystavenými díly.

Dalším okruhem činnosti nadace je publikační a osvětová činnost. Nadace Jana a Medy Mládkových vydává katalogy k téměř všem krátkodobým výstavám pořádaným v Museu Kampa a k jeho stálé expozici, ale ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis vydala také například tři díly korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Předmětem činnosti nadace je podporovat rozvoj výtvarného umění a kultury v České republice, seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním a přispívat k znovuoživení a posílení povědomí o kulturní tradici v uvedené oblasti umění.

„Přežije-li kultura, přežije národ.“ – Jan Mládek

Zřizovatel

Nadace Jana a Medy Mládkových

Ředitel

Jan Smetana

 

Adresa

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Telefon: 257 286 147 Web: www.museumkampa.cz

 

Otevírací doba

pondělí – neděle: od 10 do 18 hodin

Krátkodobé výstavy Stálé expozice: František Kupka

 

Sbírky

Sbírka Musea Kampa se soustředí zejména na umění 20. století, s občasnými přesahy k 19. a 21. století. Na rozdíl od většiny institucí není členěna dle materiálu, ale tematicky, čímž kopíruje i historii vzniku jednotlivých dílů kolekce. Část původní sbírky Jana a Medy Mládkových byla darována hlavnímu městu Praze s tím, že Museum Kampa má tento soubor ve správě; další část tvoří vlastní sbírka Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Museum Kampa pravidelně zapůjčuje díla ze svých sbírek i z těch, které spravuje, na domácí i zahraniční výstavní projekty. Zároveň jsou po předchozí domluvě zpřístupněna badatelům, především z řad odborné veřejnosti

dav

Objekty

Vila Portheimka

Adresa

Portheimka – Museum skla
Štefánikova 68/12
150 00 Praha 5 – Smíchov

Otevírací doba

úterý – neděle:
od 10 do 18 hodin

Kontakt

Telefon

(+420) 776 036 111, e-Mail

info@museumportheimka.cz

 

Museum Portheimka – Expozice současného uměleckého skla má otevřeno po celý rok od úterý do neděle 10.00–18.00 hodin a lze je navštívit individuálně, nebo si návštěvník může objednat komentovanou prohlídku, popřípadě se zúčastnit některého z doprovodných programů.

Na historii sklářství trvající tisíce let navázal v druhé polovině 20. století nový umělecký obor – ateliérové sklo. Ze skleněného materiálu začala vznikat díla srovnatelná se současným malířstvím a sochařstvím. Ohniskem rozvoje se stalo bývalé Československo a jména osobností jako Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Miluše a René Roubíčkovi, Václav Cigler, Vladimír Kopecký, Jiří Harcuba či František Vízner začal s úctou vyslovovat celý sklářský svět.

Ve vile Portheimka jsou díla proslulých sklářských umělců nainstalována tak, aby podtrhla její barokní atmosféru. Jednotlivé prostory navozují náladu míst sloužících v oné době k reprezentaci, povzbuzení duše, zábavě a potěše oka. Jmenují se Kaple, Hodovní síň, Mramorový sál, Krajina, Kabinet a Divadlo. Stálou expozici uměleckého skla dále doprovází zajímavý a pestrý program krátkodobých výstav a množství akcí zaměřených na edukaci, osvětu i kultivovanou zábavu.

Werichova Vila

01/ Sklepení

Expozice je situována ve třech sklepních místnostech, původně určených ke skladování uhlí. V první místnosti návštěvníci mohou sledovat vývoj ostrova Kampy prostřednictvím historických map a seznámí se s bohatou historií Werichovy vily.

Další místnosti tvoří tzv. „hliniště“, věnované fenoménu Golema. Děti se zde mohou na chvíli proměnit v rabiho Löwa a pomocí své fantazie si vytvoří vlastního Golema z modelovací hmoty.

02/ Holanerium

Prostor je věnovaný básníku Vladimíru Holanovi, který v přízemním bytě vily žil. V malé místnosti s výhledem na romantickou Čertovku v mezipatře lze inspirativně rozjímat.

Návštěvníci si mohou dílo tohoto velkého básníka připomenout četbou či poslechem a ti odvážnější pokusem o vlastní básnickou tvorbu na magnetické tabuli.

03/ Stálá expozice

Je primárně věnovaná odkazu Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Osvobozeného divadla. Ale své místo zde mají i Werichovy poválečné filmy či tvorba pro děti a návštěvníci se s nimi mohou seznámit v interaktivní expozici v 1. patře vily.

Od časové osy s významnými osobnostmi vily si cestou do patra prohlédnete fotografie s Werichem a Voskovcem od Václava Chocholy. V Holaneriu zaznívá úryvek z Noci s Hamletem a vy si pohrajete se slovy, která plynou po jeho zdech, jako by je sám umělec skládal do veršů.

Do Werichova světa se ponoříte díky karuselu s dobovými fotografiemi Pavla Váchy a pěti oblíbeným receptům Jana Wericha. Věrná rekonstrukce dvou místností Werichova bytu nabídne pohled zblízka tak, jako by Jan Werich jen někam na chvíli odešel. Jak u Werichů, kde se stále něco dobrého vařilo, skladovali potraviny? Mrkněte kukátkem do Werichovic kvelbu.

V sále Osvobozeného divadla se na chviličku stanete Voskovcem nebo Werichem a nový interaktivní kvíz s hláškami z filmů zvládnou jen ti největší fanoušci.

Golema oživte šémem a vyslechněte příběh, který vás stezkami čtyř živlů

Otevírací doba

stálá expozice, sklepní expozice, klubová zóna

Otevřeno 10 – 18 hodin

Okruh 2
klubová zóna, sklepní expozice

Otevřeno 08 – 20 hodin

Adresa

Werichova vila
U Sovových mlýnů 501/7
118 00 Praha 1 – Malá Strana

Tel.: (+420) 251 511 669

info@werichovavila.cz
programy@werichovavila.cz
pronajmy@werichovavila.cz

Archiv aktualit