Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Brno -Od moderny po současnost 3

Archiv aktualit