Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Brno -Od moderny po současnot 1

Archiv aktualit