Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

Muzeum umění a designu Benešov

muzeum_umeni_benesov_a_w2

O MUZEU UMĚNÍ A DESIGNU

Muzeum bylo založeno Okresním úřadem v Benešově jako Galerie výtvarného umění v roce 1990. V prvních letech sloužily veřejnosti pouze výstavní síň otevřený ateliér a mediatéka. Výstavy navazovaly na čtyřicetiletou tradici výtvarných prezentací v tzv. síni Ladislava Šímy benešovského malíře a hudebníka. Postupně se též rozvíjela akviziční činnost podpořená Českým muzeem výtvarných umění a místními dárci. Veřejnosti byla zpřístupněna stálá expozice regionálního umění, čajovna a posléze trvalé instalace českého umění 20. století – grafiky, fotografie, grafického designu, plastiky a malby. Muzeum využívá ke své činnosti také externí výstavní prostor v předsálí městské knihovny a to nejen k výstavním, ale také k edukačním a kulturním akcím. Další externí expozicí je přízemí ambitu piaristické koleje u kostela sv. Anny na Masarykově náměstí. Ve své správě má od roku 2016 benešovské podzemí pod radnicí, kde je v současnosti tzv. Experimenta – expozice vhodná zejména pro dětské návštěvníky. Muzeum se vedle správy sbírky programově zaměřuje na pořádání kulturních akcí, přednášek, besed, koncertů, filmových projekcí a výtvarných dílen pro veřejnost. V současné době má ve své sbírce zastoupeny předměty z oblasti malby, grafiky, fotografie, plastiky a designu. Jedná se přibližně o 13 000 sbírkových předmětů, pro které se nyní v souvislosti s rekonstrukcí hlavní budovy vytvářejí nové depozitáře. Muzeum je členem Rady galerií ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Od roku 2015 je příspěvkovou organizací města Benešov.

muzeum_umeni_benesov_wZřizovatel

Město Benešov

Ředitel

Gabriela Francová

telefon: 720 039 106

e-mail: francova@mudbenesov.cz

Adresa

Muzeum umění a designu
p. o. Malé náměstí 74 256 01
Benešov telefon: 317 729 113
e-mail: info@mudbenesov.cz

web: www.mudbenesov.cz

OTEVŘENO:

úterý – neděle: 10:00 – 18:00 pondělí: zavřeno

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU

Sbírky

MUD spravuje sbírku volného a užitého umění. Prvotní sbírková kolekce byla v roce 1990 sestavena z několika převodů, mezi nimiž dominoval soubor české malby druhé poloviny 20. století z Českého muzea výtvarných umění. Sbírka se postupně rozrostla do několika podsbírek.

Podsbírka malby obsahuje z velké části tvorbu regionálních umělců. Jedná se o díla již nežijících autorů, ale i v současnosti tvořících umělců. Významnou část této podsbírky tvoří například díla Vladimíra Cidlinského, Ladislava Šímy, Václava Pavlíka nebo Vladimíra Antuška. Další součástí jsou díla výtvarníků z generace tzv. postmoderny. Československá tvorba osmdesátých a devadesátých let je zastoupena například Michaelem Rittsteinem, Jiřím Davidem, Ivanou Lomovou, Josefem Císařovským, Marií Blabolilovou, Jiřím Černickým. Poslední ucelenou částí jsou obrazy z pozůstalosti malíře Zdeňka Kirchnera, emigranta žijícího v Paříži.

Sochařská sbírka je zaměřena na 2. polovinu 20. století až po současnost. Velký význam mají například sochy benešovského rodáka Miloslava Chlupáče, jehož dílo dosáhlo celostátní úrovně. Dále se v ní objevují jména jako Karel Nepraš, Olbram Zoubek, Pavel Opočenský, Čestmír Suška. Početnou část kolekce plastiky tvoří sádrové odlitky regionálního umělce Jiřího Vodrážky.

Podsbírka grafického designu je nejpočetnějším souborem zastoupeným ve sbírce muzea. Jedná se o velké množství plakátů a knih mapujících vývoj této oblasti od 2. poloviny 20. století až po současnost. Část podsbírky tvoří grafické symboly, logotypy a značky.

Podsbírka designu mapuje vývoj především českého a slovenského designu od počátku 20. století až po současnost. Jsou zde zahrnuty jak díla předních designérů (např. Miroslav Navrátil, Jaroslav Kadlec, Maxim Velčovský) tak i předměty denní potřeby. Obsahuje například sedací nábytek, kuchyňské potřeby, svítidla, rádia, telefony, fototechniku, dětské hračky, domácí potřeby, psací stroje a další. Část podsbírky tvoří tzv. „ikony doby“.

Podsbírka grafiky je zaměřena zejména na etablované umělce, skrz které mapuje vývoj grafiky na našem území od počátku 20. století po současnost. Zastoupeni jsou zde například Adolf Born, Zdeněk Sýkora, Ivana Lomová, Adriena Šimotová, Milan Grygar, Václav Boštík, Jaroslav Šerých, Jaromír 99, Pavel Brázda, Jakub Špaňhel, Jiří Sozanský. Z regionálních umělců podsbírka obsahuje například tvorbu Jana Hejtmánka. Význam sbírky tkví také v rozličnosti grafických technik a uměleckých přístupů k tomuto médiu.

Podsbírku kresby tvoří díla zejména českých a slovenských umělců od počátku 20. století až po současnost. Objevují se v ní jména jako Adriena Šimotová, Ivan Ouhel, Jiří Anderle, Daisy Mrázková, Dalibor Chatrný, Veronika Bromová. Z benešovských rodáků jsou zde zastoupeni Vladimír Antušek, Václav Pavlík, Ladislav Šíma.

Podsbírka fotografie představuje ucelený soubor, který mapuje vývoj československé fotografie od doby daguerrotypie po současnost. Jsou v ní zastoupena významná jména průkopníků ve vývoji techniky fotografie a uměleckých fotografů. Od Josefa Sudka, Františka Drtikola přes Dagmar Hochovou, Bohdana Holomíčka, Ladislava Sitenského, Cindy Sherman po Jiřího Davida nebo Danu Bleyovou.

Významnou část sbírky MUD v Benešově tvoří dar doc. PhDr. Jiřího Šetlíka CSc., historika umění. Jeho dar obsahuje velké množství novoročenek a grafických listů, které v průběhu mnoha let nashromáždil od širokého okruhu osobností z řad výtvarných umělců, vědců, divadelníků. Další velkou ucelenou částí podsbírky je dar Jiřího Šetlíka k 20. výročí muzea v roce 2010. Tato část obsahuje 60 artefaktů z tzv. Šetlíkova okruhu umělců. Mezi ně patří například Adriena Šimotová, Jiří John, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Ota Šik, Jiří Voves, Miloslav Chlupáč. Jedná se zejména o československou tvorbu padesátých až devadesátých let.

Archiv aktualit