Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Muzeum umění Olomouc

Muzeum Olomouc.arcidiecezni-muzeum_w2

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 v rámci Vlastivědného muzea.

Po osamostatnění v roce 1989 získalo budovu v centru města s bohatou historií (již v roce 1243 zde byl zřízen útulek pro malomocné), jejíž poslední přestavby proběhly v letech 1915 – 1920 v duchu pozdní secese. Od roku 1991 pak probíhala  adaptace budovy  pro muzejní účely.

V současné době stávající objekt pod názvem Muzeum moderního umění slouží výstavám a expozicím výtvarné kultury 20. a 21. století,  Instituce spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury).

Arcidiecézní muzeum bylo založeno v roce 1998 jako součást Muzea umění a je prvním muzeem tohoto typu v dějinách naší země. Od roku 1999 byly pro potřeby muzea rekonstruovány objekty kapitulního děkanství na olomouckém Přemyslovském hradě. V roce 2006 byl zpřístupněn areál Arcidiecézního muzea, dokumentující tisíciletý vývoj lokality, od pozůstatků paláců biskupského a knížecího přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry.

Od poloviny roku 2007 je otevřeno také odloučené pracoviště – Arcidiecézní muzeum Kroměříž. V jeho správě je více než 130 000 sbírkových předmětů arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Zřizovatel

Ministerstvo kultury České republiky

Ředitel

Mgr. Ondřej Zatloukal
telefon: 585 229 119
e-mail:zatloukalo@muo.cz

Adresa

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47
771 11 Olomouc
telefon: 585 514 111 (ústředna)
585 229 202 (sekretariát)
fax: 585 223 166
e-mail: info@muo.cz
www.muo.cz

Objekty Muzea umění Olomouc

Muzeum moderního umění

Denisova 47
771 11 Olomouc
telefon: 585 514 111

Krátkodobé výstavy
http://www.olmuart.cz/MUO/VYSTAVY/

Stálé expozice
  • Arcibiskupský zámek v Kroměříži
  • Obrazárna arcibiskupského zámku v Kroměříži
  • Kabinet mincí a medailí
  • Hudební sbírka Kroměřížského zámku / kabinet hudby
  • Století relativity – Stálá expozice výtvarného umění 20. Století
  • 500 let zahradní kultury v Kroměříži
  • Ke slávě a chvále / 1000 let duchovní kultury na Moravě
Foto: Zdeněk Sodoma

Foto: Zdeněk Sodoma

Arcidiecézní muzeum

Václavské nám. 3
771 11 Olomouc
telefon: 585 514 111
fax: 585 514 177

Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž
tel.: 573 331 765

Krátkodobé výstavy
Stálá expozice

Ke slávě a chvále 1000. let duchovní kultury na Moravě

Otevírací doba
denně kromě pondělí
10-18 hodin
každou neděli a první středu v měsíci vstup volný

Archiv aktualit