Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Národ sobě

Vernisáž výstavy z volného cyklu Genius loci se koná ve čtvrtek 21. 6. 2018 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Veronika Hulíková, autorka výstavy, spolu s Ninou Milotovou, odbornicí na problematiku obrození na Podřipsku. V hudební části vystoupí Fojtův komorní sbor se sbormistryní Zuzanou Zrzavou se speciálním podřipským programem.

Výstava Národ sobě představuje stěžejní projekt Galerie moderního umění letošního roku, v němž si připomínáme celou řadu významných historických výročí. Jedním z nejzávažnějších a pro dějiny Podřipska zcela zásadním je výročí vztahující se k roku 1868.

V roce 2018 uplynulo 150 let od položení základních kamenů Národního divadla. Jeho stavba se stala nejvýraznějším projektem obrozeneckého hnutí, který zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva. Na umělecké výzdobě se podílela skupina významných malířů a sochařů, kteří jsou dnes označováni jako generace Národního divadla. Vyzvednutí základního kamene z hory Říp dne 11. května 1868 a jeho následná cesta a slavnostní předání v Praze, se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí 19. století v dějinách Podřipska, které se zúčastnila i řada předních osobností regionu v čele s Ervínem Špindlerem, Václavem Kratochvílem a Augustem Švagrovským. Tato národně-politická manifestace se stala vrcholným aktem dokládajícím úzký vztah českého národního hnutí ke krajinným symbolům, přičemž roli ústředního objektu zájmu zde sehrál kámen z památného Řípu.

Výstava Národ sobě připomene tyto slavné dny v dobovém kontextu a představí umělecká díla spjatá s výzdobou Národní divadla, např. malby Julia Mařáka, ale i další obrazy, které znázorňují památnou horu Říp. Ústředním exponátem bude prapor Josefa Mánesa zhotovený roku 1864 pro Zpěvácký spolek Říp, jehož členové základní kámen doprovázeli do Prahy. Na výstavě budou prezentována i další slavná Mánesova díla.
K výstavě budou patřit též zajímavé doprovodné programy. Na sobotu 8. 9. chystáme tradiční Galerijní odpoledne, ve kterém předvede Českou besedu renomovaný soubor Chorea historica a přednášku o kulturních dějinách na Podřipsku v době zakládání Národního divadla prosloví Nina Milotová, znalkyně kulturní historie Podřipska z druhé poloviny 19. století. Výstavu uzavře komentovaná prohlídka s autorkou výstavy, Veronikou Hulíkovou, která se bude konat v neděli 9. 9.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Pro veřejnost bude otevřena od 21. 6. do 9. 9. 2018, úterý – neděle 10.00–17.00.

Archiv aktualit