Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Narušená imaginace / Making Windows Where There Were Once Walls

 

Narušená imaginace / Making Windows Where There Were Once Walls

25. 1. – 26. 3. 2017 (vernisáž 24. ledna 2017 v 17 hodin)

Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás srdečně zve na výstavu Narušená imaginace, která bude slavnostně zahájena v úterý 24. ledna 2017 v Domě umění v Ostravě.

Podtitul této výstavy je příznačný pro situaci, která momentálně panuje ve vnímání zahraničního umění v mnoha zemích východní Evropy. Pomyslné zdi, které v chápání a především přijímání zahraniční v tomto případě malby existují, jsou nejen u nás citelné. Právě proto je zahraniční sbírka Roberta Runtáka počinem ojedinělým a mnohém výjimečným. Samotný podtitul se zrodil z citátu Michaela Foucaulta, který jej pronesl rozhovoru, jenž byl následně citován Hubertem Dreyfusem na přednášce, které se účastnil Lewis Hyde a ten citát použil ve své knize Trickster Makes This World: Mischief, Myth and Art. Samotný vyznění tohoto podtitulu (citátu) však nesouvisí se situací okolo chápaní zahraničního umění u nás. „Umělci, jejichž díla jsou na této výstavě vystavena, sdílejí přesvědčení o tom, že „realitu“ či zavedené normy je potřeba vnímat s jistou skepsí. Jsou si rovněž vědomi, jak důležité je otevírání oblastí, které byly dříve nepřístupné či dokonce nepropustně uzavřené.“ Říká kurátorka výstavy Jane Neal. Výstava bude prezentovat širokou škálu zahraničních autorů ve čtyřech výstavních celcích, které obsáhnou problematiku této významné části současné evropské malby. „Záměrem výstavy Dělat okna tam, kde dříve byly zdi“ je nejen shrnout společná témata, ale také odkrýt dva velice specifické hlavní motivy, které jsou charakteristické pro všechny čtyři části výstavy: intenzivní vnímání jednotlivce uprostřed měnící se povahy naší současné, čím dál odlidštěnější společnosti, a jedinečné umělecké chápání a ocenění svobodného lidského ducha.“

Citace: Text Jane Neal z chystané publikace „Narušená imaginace“

Jane Neal je nezávislou kurátorkou žijící v Oxfordu, které je autorkou řady výstavních projektů nejen ve Velké Británii a po celé Evropě, ale také Asii a USA. Věnuje se mimo jiné i autorům střední s východní Evropy. Českému publiku je známá jako autorka výstavy „Nightfall“ v pražském Rudolfinu uspořádané v roce 2013.

Výstavu zahájí:

Jane Neal, kurátorka výstavy

Robert Runták, majitel sbírky

Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě

 

Komentované prohlídky k výstavě se uskuteční ve čtvrtek 9. a 16. února a 16. března 2017 v 17 hodin. Nutná je rezervace online. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Archiv aktualit