Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Norbert Grund fecit / Jan Balzer sculpsit

26. 1.— 25. 3.

V závěru loňského roku jsme si připomněli výročí tři sta let od narození významného pražského malíře drobných žánrů Norberta
Josefa Karla Grunda (1717–1767). Už za svého života se Grund etabloval na úspěšného autora, jehož díla se stala součástí významných obrazáren a předmětem zájmu mnohých sběratelů. Grundovy práce jsou také součástí původní Jurečkovy obrazárny a staly se mentálním východiskem pro obrodu českého umění. V dobové umělecké praxi totiž bylo obvyklé rozmnožování, dnes bychom řekli reprodukování, obrazů v ryteckých dílnách. Jednou z nich byla i významná česká dílna Jana Jiřího Balzera (1736–1799). Balzer ji vedl nejdříve se svými bratry Františkem, Matyášem a Řehořem v Lysé nad Labem, později pak se svými
syny v Praze. Posléze obdržel titul císařsko-královského mědirytce, čímž získal právní ochranu svých prací. Většinu jeho dílenské produkce tvořily listy podle předlohy významných umělců, součástí bylo i přibližně dvě stě listů podle obrazů Norberta Grunda. Vystaveny budou jak Grundovy originální malby, které zapůjčily Strahovská obrazárna a Nadace pojišťovny Kooperativa, tak i Balzerovy rytecké reprodukce ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Jiří Jůza

Vernisáž
25. 1. 2018, 17 hodin

 

Archiv aktualit