Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Členská přihláška

Rada galerií České republiky, z. s.sídlo: Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha1

korespondenční adresa: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1

IČ: 69060924

 

 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA PRO INDIVIDUÁLNÍ ČLENY

Pan, paní ……………………………………………………
bytem v ………………………………………………….…..
ulice a číslo …………………………………………………
PSČ …………………. datum narození…..………………

email…………………..telefonní kontakt………………….

žádá touto přihláškou o přijetí za kolektivního člena Rady galerií České republiky, z. s. a zavazuje se dodržovat stanovy tohoto sdružení i řádně přijatá usnesení jeho orgánů.

 

V ………………………………. Dne …………………………..

 

 

 

Razítko a podpis statutárního orgánu

 

Záznam o vyřízení žádosti na Sněmu Rady galerií ČR:

Přijat                                           Nepřijat

 

Přihláška pro individuální členy

Archiv aktualit