(no title)

 

Rada Galerií České Republiky, z.s.

Staroměstské nám. 690/13, Praha1, 110 00

 

 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA PRO INDIVIDUÁLNÍ ČLENY
Pan, paní ……………………………………………………
bytem v ………………………………………………….…..
ulice a číslo …………………………………………………
PSČ …………………. datum narození…..………………
email…………………..telefonní kontakt………………….
žádá touto přihláškou o přijetí za individuálního člena
Rady galerií České republik z.s.  a zavazuje se dodržovat stanovy tohoto sdružení i řádně přijatá usnesení jeho orgánů.

 

Záznam o výsledku projednání přihlášky v Senátu Rady galerií ČR:
Přijat                                           Nepřijat

 

V ………………………………… Dne ……………………………….
……………………………………
podpis

Archiv aktualit