V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Etický kodex

Etické profesní kodexy jsou po roce 1990 nezbytně přijímány v České republice ve většině odvětví lidské činnosti. Na půdě našich muzeí se o těchto samoregulačních dokumentech diskutovalo delší dobu. Po roce 2000 přispěl do diskuse významným způsobem český ICOM překladem čerstvě aktualizované mezinárodní muzejní normy. Její obsah byl přirozeně natolik propra-cován, že jej Rada galerií ČR mohla považovat za základ pro českou verzi. Tuzemské podmínky však nezbytně vyžadovaly doplnění dalších částí. K nim se v letech 2003–2007 rozvinula diskuse na stránkách profesního bulletinu MUZEUM, UMĚNÍ A SPOLEČNOST. Nebyla uspěchaná, měla prostor téměř čtyř let. Šlo o diskusi zaměřenou na práci muzeí pracujících s vizuálním uměním. Zúčastnili se jí nejen muzejníci, ale také zástupci zřizovatelů. Problematika byla také konzultována s Etickým fórem ČR a pro srovnání byly studovány profesní kodexy mnoha oborů. Potvrdilo se, že specifika muzeí umění si vlastní formulaci etické normy zasluhují. Shodou dobových okolností ostatní typy českých muzeí na svých kodexech dále nepracovaly. Následu-jící text je proto produktem specializovaného muzejního oboru, který svou vlastní etickou normu nezbytně potřebuje.
Všechny kodexy jsou v rámci vývoje aktualizovány, proto další praxe může přinést požadavky na některé úpravy nebo doplnění textu. V době, kdy doženou svůj dluh ostatní typy českých muzeí, může být tento etický kodex provázán do obecnější roviny činnosti. Nelze však odhadnout, kdy k tomu dojde. Absenci etického kodexu pro citlivější vazbu své činnosti k životu společnosti nemohla muzea umění déle prodlužovat, proto bylo zodpovědné, že svůj specializovaný profesní dokument do roku 2007 projednala.

PROFESNÍ KODEX ČESKÝCH MUZEÍ UMĚNÍ [PDF 270 kB]

 

Archiv aktualit