Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Studijní a diskuzní prostor

MUZEA A SPOLEČNOST OBECNĚ
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. Specifika muzejní činnosti
Muzeum a společnost obecně
4. Regionální galerie – marginální či rozhodující
5. Síla sociálního klimatu – folklór vše převálcuje
6. Dny kult. neklidu nebyly do r.2016 v BN třeba
7. Marketing a management muzeí – recenze
8. Muzea umění v síti sociálních vztahů
9. Klišé v kultuře i v muzeích umění
10. Názor návštěvníka – Dejme Knížákovi příležitost
11. Chrámy ducha a chrámy umění
12. Vztahy odb. činností muzea
13. Muzea umění v Evropě – problémy, řízení, orientace
14. Specifika muzejní činnosti
15. Funkce muzeí
16. Komercializace muzeí
17. Srovnání specifik kultur. institucí

 

MUZEA-MANAGEMENT, ZŘIZOVATELÉ A POLITIKA

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY

2. Prodlužovat politickou závislost muzeí je dále neúnosné
3. Problém kolaborace stále aktuální
4. Komunistická čistka v severočeských galeriích a muzeích
5. Problematika Galerie Most samostatně
6. Experti, kam se jen podíváš
7. Správa věcí veřejných
8. Výběrová řízení na pozice ředitelů
9. Morálka zaměstnanců
10. Optimální ředitel, odb.pracovník – průzkum
11. Poznámky k prac. stylu v muzeích
12. Vize DOX Praha a MUD Benešov
13a) Zkušenost s muzejní radou v Benešově
13b)Zkušenost s muzejní radou v Benešově
13c)Zkušenost s muzejní radou v Benešově
13d)Zkušenost s muzejní radou v Benešově

16. Odvolani reditele GHMP
17 . Severoceska muzea 2017
18. Muzea verejne sluzby
19. Slucovani severoceskych galerii 2003
20. Politicky utok na reditele Galerie Klatovy 2010

 

 

UKÁZKA VÝROČNÍ ZPRÁVY MUD BN

 

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2015 –
2 VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2015 –
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2015 –
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2015 –
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2015 –

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY

2. Aplikace standardů služeb v MUD BN
3. Audity ztratily smysl
5. Hodnocení práce muzeí umění
6. Otevřenost českých muzeí veřejnosti
7
Sociální efekt muzeí
8. Překonaná metodika hodnocení
9
. Hodnocení muzeí, etika
10. Vliv na návštěvnost výstav

 

HODNOCENÍ MUZEÍ

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. Poznámky k hospodaření muzeí
3. Metodika výpočtu ekonom. dopadů muzeí
4. Jak hospodaří muzea umění
5. Poznámka k blogu Galérka
6. Ukázka osvěty v místním tisku
7. Havel o společenském efektu kultury
8. Kreativní průmysly – sylaby
9. Certifikovaná metodika ek.dopadu
10. Úvod k metodice
11. Faktické poznámky k ekonomice muzeí

MUZEA A PROFESNÍ ETIKA

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. K metodice tvorby etických kodexů
3. Základy etiky
4. Praxe – Otevř. dopis řed. Darjaninovi – Rudolfinum
5. Fejeton k muzejní profesní etice

KONCEPCE AKVIZIČNÍ ČINNOSTI

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. Jeden z příkladů – akviziční koncepce MUD Benešov
3. MUD BN – dobře utajená akvizice
4. Koncepce akviziční činnosti UPM Praha
5. Akvizice GVU Ostrava
6. Akviziční program Západočeské galerie

 

MUZEJNÍ EDUKACE

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. Těžiště muzejního vzdělávání
3. Duchovní aspekty výtvarného projevu
4 KONCEPCE VZD. PROGRAMU
Kdo chodí do muzea, neriskuje pokuty
5. Vzdělávací program civilizovaných zemí
6. Vědecké parky pro mládež
7. MUZEA DESIGNU a vzdělávání 4.0
8. Laboratoř ergonomie slouží veřejnosti
9. Inteligence – gramotnost – vzdělání
10. Od interktivity k postdigitální pedagogice
11. Co průměrní rodiče nenaučí
12. Bdělost, pozornost a trénink
13. Médiatéka MUD Benešov
14. Přednášky a besedy v MUD Benešov
15. Laboratoř barev a tvarů
16. Benešov – vzdělávání a umění
17. Základ vizuální gramotnosti

 

VÝZKUMY KVALIT NÁVŠTĚVNICKÉ VEŘEJNOSTI

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. Technická pomůcka k průzkumu návtěvníků
3. Data struktury návštěvnosti MUD BN do r. 2015 3. Na co jsou Češi hrdí dnes
4. Jací jsou Češi – citáty osobností a publicistů
5. Sociální postřehy Karla Poláčka
6. Příklad nefunkční reakce veřejnosti
7. Kruh přátel MUD Benešov 9. Kdo chodí do MUD Benešov

PROPAGACE A DALŠÍ VNĚJŠÍ VZTAHY MUZEÍ

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. Marketing a management muzeí a památek
3 Muzeum umění Benešov v síti vnjěších vztahů
5. MUD Benešov ve filmu a televizi
6. Webová prezentace MUD Benešov
7. Reakce na výr. zprávu MUD BN za rok 2015

 

MUZEA, UMĚNÍ A KOMUNITA

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. O integraci muzeí umění v komunitě
4. MUD Benešov a občanská sdružení

BEZPLATNÉ VSTUPNÉ

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. Soubor textů českých médií

 

VĚDA A VÝZKUM

1. ŮVOD DO PROBLEMATIKY
2. Vědecká činnost UPM Praha
3. Výzkumný program MUD Benešov
4. MUD Benešov a vědecké společnosti

PRÁCE MUZEÍ UMĚNÍ – RŮZNÉ

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY

 

 

Archiv aktualit