Orgány RG ČR

Komora ředitelů:

Jan Randáček – Oblastní galerie Liberec
Lenka Škvorová – Muzeum umění a designu Benešov
Pavel Ciprian – Muzeum města Brna
Hana Nováková – Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Aleš Seifert – Alšova jihočeská galerie
Josef Fantura – Galerie výtvarného umění v Hodoníně
František Zachoval – Galerie moderního umění v Hradci Králové
Marcel Fišer – Galerie výtvarného umění v Chebu
Daniel Novák – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Jan Samec – Galerie umění Karlovy Vary
Hana Kristová – Galerie Klatovy / Klenová
Martina Lehmannová – Památník Lidice
Jan Štíbr – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Alica Štefančíková – Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Jan Kapusta – Galerie výtvarného umění v Náchodě
Josef Chalupa – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Michal Soukup – Muzeum umění Olomouc
Jiří Jůza – Galerie výtvarného umění v Ostravě
Hana Řeháková – Východočeská galerie Pardubice
Roman Musil – Západočeská galerie v Plzni
Jana Šorfová – GASK Kutná Hora
Aleš Rezler – Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Magdalena Juříková – Galerie hlavního města Prahy
Václav Zoubek – Rabasova galerie Rakovník
Miroslav Divina – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Ivo Frolec – Galerie Slováckého muzea
Václav Mílek – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Petr Dlouhý – Městské muzeum a galerie Břeclav
Jan Smetana – Museum Kampa
Martina Zuzaňáková – Městská Galerie Litomyšl
Dagmar Sabolčiková – Vysokomýtská kulturní, o. p. s. / Městská Galerie Vysoké Mýto

 

Komora odborných pracovníků

Barbora Ficková – Muzeum umění a designu Benešov
Robert Janás – Muzeum města Brna
Daniela Růžičková – Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Dita Pfeferová – Alšova jihočeská galerie
Ilona Tunklová – Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Petra Příkazská – Galerie moderního umění v Hradci Králové
Jiří Gordon – Galerie výtvarného umění v Chebu
Ilona Staňková – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zdeňka Bílková – Galerie umění Karlovy Vary
Michal Lazorčík – Galerie Klatovy / Klenová
Richard Drury – GASK Kutná Hora
bez zastoupení – Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Anna Habánová – Oblastní galerie Liberec
Lubomíra Hédlová – Památník Lidice
Alena Beránková – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
bez zastoupení – Galerie Benedikta Rejta Louny
– Galerie výtvarného umění v Náchodě
Petra Gregorová – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Gina Renotiére – Muzeum umění Olomouc
Renata Skřebská– Galerie výtvarného umění v Ostravě
Vanda Skálová – Východočeská galerie Pardubice
Petra Kočová – Západočeská galerie v Plzni
bez zastoupení – Rabasova Galerie Rakovník
Petra Mazáčová – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Milada Frolcová – Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradiště
Ladislava Horňáková – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Marie Foltýnová – Galerie hlavního města Prahy
Nina Kuhnová – Městské muzeum a galerie Břeclav
Iveta Danko – Městská Galerie Vysoké Mýto
Zuzana Tomanová – Městská Galerie Litomyšl
Helena Musilová – Museum Kampa

 

Komora edukačních pracovníků

Alžběta Semrádová– Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Lucie Haškovcová – Galerie hlavního města Prahy
Tereza Drexlerová – Muzeum umění a designu Benešov
Barbora Svátková – Muzeum města Brna
Tereza Krejčová – Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Andrea Chrastinová – Alšova jihočeská galerie
Romana Košutková Navrátilová – Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Helena Šestáková – Galerie moderního umění v Hradci Králové
Veronika Lochmanová – Galerie výtvarného umění v Chebu
Pavlína Pitrová – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Lenka Tóthová – Galerie umění Karlovy Vary
Eva Kulková – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Marek Šobáň – Muzeum umění Olomouc
Jana Sedláková – Galerie výtvarného umění v Ostravě
Pavlína Široká – Východočeská galerie Pardubice
Marcela Štýbrová – Západočeská galerie v Plzni
Karin Vrátná Militká – GASK Kutná Hora
bez zastoupení Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Dalibor Blažek – Rabasova galerie Rakovník
Lucie Kabrlová – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Petra Tománková – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Martin Čada – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Petra Kašková – Oblastní galerie Liberec
Veronika Mesnerová – Galerie výtvarného umění v Náchodě
Vlasta Hrabětová – Galerie Klatovy / Klenová
Zuzana Pohorská – Městská galerie Vysoké Mýto
Michaela Brábníková – Památník Lidice
Šárka Večeřová – Městská galerie Litomyšl
Eliška Pýchová – Museum Kampa
Michaela Jurošková  – Městské muzeum a galerie Břeclav

Individuální členové

Kateřina Tomešková – Muzeum J. A. Komenského Přerov
Pavlína Gutová – Oblastní muzeum Litoměřice
Eva Neumannová
Iva Kuhnová -Galerie Břeclav
Stuchlíková Alice
PhDr.Stránská Marcela
PhDr. Dagmar Jelínková
Ing. Hana Zákostelná
Bc. Anna Fassattiová
Mgr. Tomáš Fassatti
Ing. Anna Zákostelná
Lucie Kropáčková
Vlastislav Tokoš

Předsednictvo

Předseda

Jiří Jůza

Místopředseda

Jan Randáček

Členové

Jana Šorfová – GASK Kutná Hora
Ondřej Zatloukal – Muzeum umění Olomouc
Jan Smetana – Museum Kampa
Ladislava Horňáková – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Michal Lazorčík – Galerie Klatovy/Klenová
Richard Drury – GASK Kutná Hora
Marek Šobáň – Muzeum umění Olomouc
Lucie Haškovcová – Galerie Hlavního města Prahy

Kontrolní komise

Předseda

Josef Fantura – Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Členové

Lenka Tóthová – Galerie výtvarného umění Karlovy Vary
Hana Kristová – Galerie Klatovy/Klenová

Rozhodčí komise

Předseda

Jan Kapusta – Galerie výtvarného umění v Náchodě

Členové

Robert Janás – Muzeum města Brna
Eliška Pýchová – Museum Kampa
Daniel Novák – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Iveta Danko – Městská galerie Břeclav

Archiv aktualit