Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Senát RGČR

Senát RG je odborným a koordinačním orgánem RG, který rozpracovává a realizuje cíle a úkoly stanovené sněmem.
Senát je složen z komory ředitelů, komory odborných pracovníků, komory edukačních pracovníků a ze zástupců komory individuálních členů, volených členy komory v počtu ne vyšším, než kolik činí počet kolektivních členů RG (galerií). Jednotlivé komory senátu se scházejí i samostatně, podle svých potřeb.
Senát RG se schází na společném jednání nejméně jedenkrát ročně. Jednání senátu svolává předseda RG. V případě potřeby může předseda RG svolat mimořádné jednání senátu.
Senát schvaluje výroční zprávu předsedy RG o činnosti, hospodaření a účetní uzávěrku za uplynulý rok, zprávu předsedy kontrolní komise o činnosti za uplynulý rok a upravuje výši členského přípěvku. (celé znění stanov)

Zápisy ze Senátu RGČR

Archiv aktualit