Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Sněm RGČR

Sněm RG je nejvyšším orgánem RG. Rozhoduje o stanovách RG a jejich případných změnách, určuje hlavní směry a cíle činností RG, projednává zprávu o činnosti a hospodaření RG, předkládanou předsedou RG za příslušné volební období a rozhoduje o jejím schválení. (celé znění stanov)

Zápisy ze Sněmu RGČR

Archiv aktualit