Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

Oblastní galerie v Liberci

liberec_w2

Budova galerie se nachází na promenádní Masarykově ulici naproti Severočeskému muzeu. Původně stavba sloužila jako městské lázně, ale v letech 2011-2013 prošla rozsáhlou rekonstrukcí podle projektu Ing. arch. Jiřího Bučka a Ing. Karla Novotného (SIAL). Původní sídlo Oblastní galerie, tzv. Liebiegův palác galerie opustila v únoru 2014. V Liebiegově paláci galerie sídlila od roku 1946, kdy byla veřejnosti zpřístupněna první obrazová expozice, ještě pod hlavičkou Severočeského muzea. V roce 1953 se osamostatnila od muzea a stala se krajskou galerií, po novém územněsprávním rozdělení země byla přejmenována na Oblastní galerii v Liberci a s přestěhováním do bývalých lázní změnila název na Oblastní galerie Liberec.

Zřizovatel

Liberecký kraj

Ředitel

Doc. PhDr. Filip Suchomel, PhD.
telefon: 485 113 950

liberec_1Adresa

Oblastní galerie
Masarykova 723/14
460 01 Liberec
T: 485 106 321, 723 588 829
e-mail: oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz

Krátkodobé výstavy
Stálé expozice

Na vlnách umění (umění z Čech, Moravy a Slezska)
Mecenáš a sběratel Heinrich Liebieg
Nizozemské malířství 16. – 18. Století
Interaktivní expozice
Historie lázní a galerie

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10 – 17 hodin,
ve čtvrtek do 19 hodin.

Sbírky

V současné době jsou v galerii přístupné tři stálé výstavy – kvalitativně vyrovnaná kolekce nizozemského malířství 16. až 18. století, obsahující díla tzv. malých mistrů, expozice francouzské krajinomalby 19. století s kolekcí obrazů příslušníků barbizonské školy (T. Rousseau, Diaz de la Pe?a, L. Richet, Ch. Daubigny) a početným souborem (největším ve střední Evropě) krajin jednoho z přímých předchůdců francouzského impresionismu Eug`ena Boudina.

Expozice českého umění 20. století je koncipována chronologicky od přelomu století po současnost. Ke skvostům této sbírky patří Stromovka A. Slavíčka, obrazy J. Čapka, B. Kubišty, J. Šímy, díla členů Skupiny 42 a představitelů českého informelu a nové figurace.

Sbírka německého a rakouského malířství 19. století, v níž jsou zastoupeny obrazy W. Leibla, A. Menzela, C. Spitzwega, W. Leistikowa, E. Jettela, A. Pettenkofena, J. a R. Altů a dalších, není trvale vystavena, ale je v úplnosti zveřejněna v katalogu, vydaném v českém a německém jazyce.

V grafickém kabinetu a ve výstavních sálech v přízemí budovy galerie se konají proměnné výstavy.

Archiv aktualit