V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Odborné online katalogy

 Registr sbírek výtvarného umění

Projekt „Registr sbírek výtvarného umění“ má bezpochyby klíčový význam pro práci Rady galerií ČR, prezentaci Rady na veřejnosti a kontakt s ní. Soudobou přitažlivou formou seznamuje nejširší veřejnost s neobyčejným bohatstvím uměleckých sbírek jednotlivých členských institucí a upozorňuje tak na nezastupitelnou důležitost výtvarného umění jako součásti národního kulturního dědictví, které nás legitimuje jako svébytný národní subjekt ve sjednocující se Evropě a globalizovaném světě. Více o registru sbírek výtvarného umění >>>

 

Muzejní autority

Muzejní autority jsou výsledkem projektu vědy, výzkumu a inovací DC07P02OUK002 “Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s Národní knihovnou ČR“. Jejich další rozvoj pokračuje díky společnému projektu CITeM (Moravské zemské muzeum Brno) a Rada galerií ČR.

Muzejní autority přímo navazují na systém Národních autorit zavedený v knihovnách, jsou jeho rozšířením. Nadstavba vychází ze zásad obsažených v normě ISO 21127:2006 (konceptuální model CIDOC CRM), v pravidlech AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules), CCO (Cataloguing Cultural Objects, Personal and Corporate Name Authority) a navazuje na principy uplatněné v Národních autoritách.

Databáze Muzejních autorit je databází ověřených údajů o osobách, korporacích a místech, zejména z oboru výtvarného umění a jsou zdrojem jejich jednotného zápisu.

Na tvorbě autoritních záznamů v Muzejních autoritách se podílejí odborní pracovníci galerií a muzeí umění sdružených v Radě galerií ČR. Správcem dat Muzejních autorit je Moravské zemské muzeum. >>>

Archiv aktualit