Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

ODBORNÝ SEMINÁŘ ELEKTRONIZACE SBÍRKOVÝCH FONDŮ PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

Dne 10. září 2019 se ve Zlíně uskuteční odborný seminář Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí, který pořádá Zlínský kraj.

Seminář je určen pro pracovníky veřejné správy z oblasti kultury a informačních technologií, pracovníky muzeí a galerií. Je zaměřen na prezentaci projektů, jejichž prostřednictvím probíhá elektronizace sbírkových fondů v paměťových institucích Zlínského kraje a související problematiku v rámci České republiky, budou prezentovány zkušenosti i ze Slovenské republiky.

Bližší informace naleznete v pozvánce a na https://www.kr-zlinsky.cz/metodicke-dny-edicni-cinnost-zajimavosti-cl-690.html.

Zájem o účast na semináři prosím potvrďte vyplněním formuláře a odesláním dat nejpozději do 5. 9. 2019. 

Přihlašovací formulář otevřete zde.

Elektronická pozvánka zde.

Vaše dotazy k tématu semináře můžete zaslat předem na adresu blanka.herzanova@kr-zlinsky.cz do 5. 9. 2019.

Archiv aktualit