Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula

20. září – 25. listopadu 2018 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Z cyklu: Fotografieikona

Fotograf Alexandr Paul (1907–1981) je spjat s historií československé fotografie především od roku 1931, kdy s fotografem Františkem Illkem vedl patrně nejmodernější ateliér své doby.Ve fotografii spolu s mnoha dalšími tehdy spolutvořil hlavní proud, který pod sjednocující ideou funkčnosti spojil objevy konstruktivismu a nové věcnosti ve fotografické tvorbě. Výstava v předsálí Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představí Alexandra Paula v roli „dvorního fotografa“ Osvobozeného divadla z období 1931–1938.

Vybrané snímky z rozsáhlého souboru sbírky Archivu atelieru Paul (který jako kulturní památka obsahuje přes 100 000 negativů se širokým záběrem témat ve 13 podsbírkách) představí Paulův reportérský profesionalismus; po technické stránce se jedná o jedny z prvních ukázek bezprostředně fotografovaného divadla. Snímky z Osvobozeného divadla jsou vlastně propagační fotografie své doby, ale jsou nabity informacemi, ožívají na nich herci, hudebníci, tanečnice, slavní návštěvníci, ale také scény, kostýmy, maskování. (A protože Osvobozené divadlo bylo progresívní po všech stránkách, patří např. i líčení k nejčistším stylovým dokladům naší výtvarné avantgardy.) Dokumentární hodnota Paulových snímků je tedy mimořádně velká a daleko přesahuje rámec divadelního oboru. Vybraný soubor z historických negativů představí divadelní představení, zákulisí i slavné V+W.

Archiv aktualit