Otevřený dopis Rady galerií České republiky, z.s. k situaci v Oblastní galerii Liberec.

Otevřený dopis Rady galerií ČR, z.s. váženému Bc. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje a vážené Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana.

Vážený pane hejtmane, Vážená paní náměstkyně,

Rada galerií ČR je již delší dobu informována o dění v Oblastní galerii Liberec a pochopitelně není laxní k stavu svých jednotlivých členských institucí. Náš zástupce byl také členem výběrové komise na místo ředitele, kde byl doporučen Mgr. Pavel Hlubuček, MBA. Oblastní galerie Liberec je dlouhodobě považována za jednu z předních galerií našeho sdružení, úspěšnou a příkladnou ve své činnosti. Vždy s ní bylo milé a snadné spolupracovat, její odborné zázemí bylo příkladné, mimořádně profesionální a lidsky slušné a přívětivé. O to více jsme nyní překvapeni radikálním vývojem celé instituce.

Respektujeme bytostné právo jakéhokoliv vedení na svou institucionální strategii, a to někdy i s výraznějším odklonem od té předchozí. Je pochopitelné, že „nové pořádky“ se zavádějí delší dobu a projeví se mnohdy s odstupem času. Jsme schopni porozumět této proměně, pokud s ní je zřizovatel srozuměn, a pokud je zachována kvalita a standard galerijní práce. Rada galerií není a nemůže být soudcem, a pokud musí, má k tomu ustanoven institut smírčí komise. Tento institut nebyl dosud využit žádným z dnes již bývalých zaměstnanců. Máme však několik „svědectví“, která popisují události, jenž nejsou jistě v pořádku a rozcházejí se s dobrými mravy, etikou a obyčejným lidským a zejména slušným jednáním. Jsme si vědomi, že to je hlas jednostranný, ale od lidí, kterých si vážíme a máme s nimi nejlepší zkušenosti.

Z personální reorganizace celé instituce, které nastala v nedávné době, se lze těžko domýšlet, zdali bude dodržen standard odborné sbírkotvorné organizace veřejné služby, které nejlepším možným způsobem spravuje a rozvíjí významné kulturní dědictví. Doufáme, že toto elementární poslání, i přes přerušení profesní kontinuity letité odborné praxe, bude dále naplňováno. Jistě nesporným signálem je také rezignace členů odborného poradního orgánu ředitele – sbírkotvorné komise, jejíž dnes bývalí členové jsou nezpochybnitelnými autoritami v oboru, osobnosti s mimořádnými znalostmi, zkušenostmi a obrovským respektem. Někteří z nich byli dlouholetými členy, již od doby ředitelství PhDr. Věry Laštovkové. Jistě jste obdrželi i vyjádření dalších osobností, včetně bývalých kolegů pana ředitele z Ministerstva kultury. To vše nás utvrzuje v přesvědčení, že nelze věci nechat bez povšimnutí a je třeba se distancovat od všeho, co překračuje obecný i galerijní etický kodex.

Ptáme se tedy, zdali zřizovatel – Liberecký kraj, je srozuměn se všemi kroky, které se v nedávné minulosti udály? Zdali Liberecký kraj stále chce Oblastní galerii mít profilovanou jako odbornou instituci, galerii s dobrým renomé a zejména instituci, kde se dodržují základní lidské normy? Apelujeme na vedení Libereckého kraje, aby se situací zabývalo a zajistilo zdárné fungování a rozvoj své příspěvkové organizace, která v rámci české galerijní sítě byla vždy příkladnou a vyhledávanou pro svou profesionalitu a kolegialitu.

Rada galerií České republiky, z.s. (jejímž členem je Oblastní galerie Liberec) doporučuje nejen svým členům, ale i dalším kulturním organizacím a odborné veřejnosti, aby do vyřešení situace nevstupovali do nadstandartní odborné spolupráce s Oblastní galerií Liberec, kterou zastupuje ředitel Mgr. Pavel Hlubuček, MBA. A to při plném vědomí právní subjektivity dané instituce, práv zřizovatele galerie a jejího vedení.

Předsednictvo Rady galerií ČR, z.s.

Richard Drury
Lucie Haškovcová
Ladislava Horňáková
Jiří Jůza, předseda
Michal Lazorčík
Jan Smetana, místopředseda
Marek Šobáň
Jana Šorfová
František Zachoval
Ondřej Zatloukal

V Praze, 6. prosince 2021.

Ke stažení zde.

Archiv aktualit