Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Pavel Brázda / Mezi začátky a konci III

Zámek Klenová

24.7. – 25. 9. 2016, vernisáž 23. 7. 2016, 15:00

Výstava ve spolupráci s GASK k 90. narozeninám stále tvořícího autora představuje retrospektivní pohled na jeho dílo od začátků po současnost.

Originální dílo Pavla Brázdy vznikalo v důsledku politické situace v období po únoru 1948 do roku 1989 ve skrytu. S manželkou, malířkou a sochařkou Věrou Novákovou vedle sebe rozvíjeli zpočátku veristický a později znakový styl, který postupně oba uchopili po svém.

Brázdův „pozemský surrealismus pro prosté lidi“ funguje podobně jako středověká biblia paupera nebo současný komiks. Brázda postupně vybudoval vlastní fiktivní svět na principu středověké morality, jehož postavy mají svůj zcela konkrétní původ a spojují je běžné lidské a institucionální vztahy. Brázda jej převádí do světa alegorických pojmů, který je obrazem jeho vitálně pozitivistického a především humanistického světového názoru

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

Pavel Brázda, Dobromil a Dobromila

Pavel Brázda, Dobromil a Dobromila

Archiv aktualit