Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Pavel Mrkus / Jindy / Another Time

11. 2. – 10. 4. 2016

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Pavel Mrkus Jindy / Another Time

 

Mrkus

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 11. února 2016 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5.

Začátek nové výstavní sezóny patří v roudnické galerii výstavním projektům zaměřeným na experiment s novými i klasickými výtvarnými médii. Vizuální umělec Pavel Mrkus (1970), děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a odborný asistent zdejšího ateliéru Time-Based Media, se ve své tvorbě dlouhodobě soustřeďuje na proměnu vnímání rychlosti plynutí času v závislosti na změně prostředí, v němž se pohybujeme.

Pro monumentální prostor v závěru jízdárny roudnické galerie připravil videoprojekci Jindy / Another Time založenou na specifickém prožívání času v prostředí galerie, neboť jak poukazuje „….galerijní prostředí působí jakýmsi dojmem zpomalení, zastavení, či možná i zpětného chodu času. Je tu pohled na díla, která mají jiný časový formát svého vzniku, jiný časový údaj o událostech na nich vyobrazených, a jiný čas je věnován jejich vnímání. Institucionální prostředí sbírky a její umístění v barokní stavbě tento vjem umocňuje a nechává jiný čas vyniknout.“

V projekci Jindy / Another Time autor pracuje s prostorem roudnické jízdárny jako s monumentálním objektem, zachází s jeho charakteristickým architektonickým členěním, s iluzí světla a temnoty. V prostoru galerie vytváří specifické zvukové a světelné podmínky, které nás přivádějí až k otázkám po objektivitě našeho vnímání v souvislosti s proměnami okolního prostředí.

Mrkusova videoprojekce tak představuje další z výjimečných projektů „šitých na míru roudnické galerii“, tentokrát však poprvé realizovaný výhradně prostřednictvím nových digitálních médií.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Pro veřejnost bude otevřena od 11. 2. 2016 do 10. 4. 2016, denně od 10.00–12.00, 13.00–17.00 s výjimkou pondělí.

Kurátorka výstavy: Nina Michlovská

Doprovodný katalog k výstavě bude představen za účasti Pavla Mrkuse a kurátorky výstavy ve čtvrtek 10. 3. 2016 v 17 hodin při příležitosti prezentace projektu Na pomezí samoty.

Doprovodné programy k výstavě:

Čtvrtek 10. 3. 2016 v 17 hodin / Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude 
Prezentace česko-norsko-islandského projektu. Dagmar Šubrtová (hlavní koordinátorka projektu) a Pavel Mrkus (jeden z účastníků islandské sekce) společně představí projekt zaměřený na zkoumání proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Na besedě promluví o výsledcích umělecké reflexe soustředěné na kulturní geografii a morfologii v České republice, v Norsku a na Islandu. http://frontiers-of-solitude.org/

Doprovodné programy k výstavě sledujte na webových stránkách galerie. Bližší informace na www.galerieroudnice.cz

Archiv aktualit