Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

PAVEL SUKDOLÁK – V ČASE

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 28. 8. – 4. 10. 2015

Výstava k 90. narozeninám autora je ohlédnutím za 65 lety tvorby jubilujícího výtvarníka a rodáka z Humpolce Pavla Sukdoláka. Jeho barevné lepty vytvářejí vlastní svět, básnivý, tajemný, snový, ale bez záludností a děsu. Vyznačují se především barevným expresivním výrazem a lapidární formou. Ač každému jeho grafickému listu předchází pastelová kresba, v níž je barva pojednána ve své hmotě, měkké, roztíratelné, strukturovatelné, nelze tyto pastely považovat za pouhou přípravu, mají totiž malířské kvality. Z nich pak Pavel Sukdolák vybírá ty, které jsou vhodné k převedení do grafiky. Výstava představí výběr z tohoto jedinečného a specifického díla.

 

Pavel Sukdolák - V čase

Pavel Sukdolák – V čase

Archiv aktualit