Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Pavla Voborník Kačírková / Nature in my Nature

Ve foyer roudnické galerie bude ve čtvrtek 6. 12. 2018 slavnostně zahájena výstava sochařky Pavly Voborník Kačírkové Nature in my Nature. Budou zde představeny její nejnovější práce, v nichž reflektuje svůj intenzivní vztah k přírodě. Výstava potrvá do 10. února 2019.

V tvorbě sochařky Pavly Voborník Kačírkové, absolventky Ateliéru sochařství 2 profesora Jana Ambrůze na brněnské FaVU, se jako příznačný element neustále projevuje duch přírody. Stejně jako Jan Ambrůz, zakladatel občanského sdružení Jiná krajina, i ona se ve své monumentální tvorbě zaměřuje na citlivé architektonicky promyšlené umisťování sochařských solitérů v české krajině. Ve svých minimalisticky vyhlížejících realizacích Kaple I., Kaple II. a Křížová cesta nám tak Pavla poodhaluje tichou a kontemplativní tvář přírody – takřka barokní duchovní krajiny – která jen ztěžka čelí tlaku takřka neomezeně se rozpínající industrializace a progresivního devastujícího zemědělství. Vedle monumentálního sochařského díla, souvisejícího mnohdy s veřejnými sochařskými soutěžemi či se spoluprací s některými mladými architekty, se autorka zabývá tvorbou instalací jak v přírodě, tak v galerijním interiéru. Intimní součástí její tvorby jsou „lité obrazy“, které vytváří pomocí vlastní výrobní technologie litím hliníku či pryskyřic na malířské plátno. S přírodou Pavla Voborník Kačírková přirozeně spolupracuje také ve svém nejnovějším cyklu sádrových reliéfů, v nichž užívá velkou tvarovou škálu rostlin, jež negativně či pozitivně vtiskuje do povrchu. Tím vzniká jakási vizuálně – haptická abstraktní srostlice/mapa zcela reálných vegetabilních přírodnin. Díky absenci jakékoli polychromie či dalších finálních úprav vyniká bohatá povrchová textura reliéfů, jež znamenitě sekundují plnobarevným informelním plátnům Mikuláše Medka, která prezentujeme současně v hlavním sále roudnické galerie. Instalace je doplněna objektem z dubových dýh.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstava Pavly Voborník Kačírkové bude pro veřejnost otevřena od 7. 12. 2018 do 10. 2. 2019, úterý – neděle 10.00–17.00.

Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová

Výstavu doprovodí katalog s textem Petry Mazáčové.

Archiv aktualit