Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Petr Pastrňák / Obrazy

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

12. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Petr Pastrňák je umělec výjimečného nadání. Pracuje na principu řízené náhody a jejího doslova ekvilibristického malířského usměrnění. Jeho obrazy se svobodně pohybují v různých dimenzích prostoru mezi abstrakcí a fotorealismem.

Petr Pastrňák patří k nejduchovnějším osobnostem současného českého umění. Usiluje, jak říká, o rozpuštění ega, tedy osobnostní složky většině umělců jedné z nejvlastnějších. Nemaluje to, co má přímo před očima, ale to, co má v sobě, jeho obrazy proto nejsou zanesené osobním balastem, reprezentují úsilí o čistou krásu a jakoby směřovaly k vyprázdnění. Vedle čistých abstrakcí založených na hudebním a automatickém principu malby se na jeho často „širokých plátnech“ potkáváme i s konkrétními místy či lidmi, stále jsme však

konfrontováni s myšlenkou pomíjivosti, dokonce přeludovosti tohoto světa.

Petr Pastrňák, jehož tvorba je zastoupena ve stálé expozici ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, nevystavuje často. V rámci jeho dosavadních výstav je současná přehlídka v Galerii U Bílého jednorožce jednou z dosud nejrozsáhlejších a představuje náhled do jeho obrazů od 90. let až k těm současným.

 

Petr Pastrňák, Bez názvu, 1998

Petr Pastrňák, Bez názvu, 1998

Archiv aktualit