Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

POCTA PETRU BRANDLOVI

 

Národní galerie v Praze vydala dvě knihy o barokním malíři Petru Brandlovi a současně spustila webovou on-line databázi obsahující všechna Brandlova díla. 

I.

POCTA PETRU BRANDLOVI

JAROMÍR NEUMANN, PETR BRANDL 

(ED. ANDREA STECKEROVÁ)

První monografie nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách Petra Brandla (1668–1735) je členěna do dvou svazků. První obsahuje stať o autorovi Jaromíru Neumannovi a po ní následuje dvanáct studií mapujících jak život Petra Brandla, tak jeho tvorbu sledovanou v chronologické linii. Autor se rovněž zabýval dílčí problematikou – technikou Brandlovy malby, jeho vztahem k sochařské tvorbě či malířovými současníky (J. K. Liška, M. V. Halbax), následovníky a žáky. Součástí druhého svazku je rozsáhlý katalog děl, v němž jsou kromě maleb a kreseb připsaných Brandlovi uvedeny také práce, které byly Brandlovi autorem knihy mylně připsány. Do katalogu jsou zařazena i díla, jež jsou v současnosti nezvěstná nebo ztracená. Publikaci doprovází velmi bohatý fotografický materiál.

česky, 927 stran (2 svazky), 715 reprodukcí, ISBN: 978-80-7035-631-9, cena: 850,- Kč (na e-shopu a v knihkupectvích Národní galerie)

II.

 

JAROSLAV PROKOP, PETR BRANDL

ŽIVOT A DÍLO V ARCHIVNÍCH PRAMENECH 

A STARŠÍ ODBORNÉ LITERATUŘE.

Publikace obsahuje veškeré dochované archivní dokumenty k životu a dílu malíře Petra Brandla, který má jako jediný barokní umělec systematicky sestavenou edici pramenů. Celkem 427 položek archivních dokladů a záznamů ze starší odborné literatury jsou doplněny Brandlovým rodokmenem. K jeho osobě se dochovalo značné množství zmínek, které čtenáři dovolí proniknout do Brandlova bohémského života prostřednictvím autentických dobových dokladů, k nimž patří například spory vedené s malířským cechem, ale také s manželkou Helenou, či vleklé stížnosti věřitelů na adresu malíře. Archivní prameny samozřejmě vypovídají také o pozadí vzniku některých děl na základě uzavřených smluv mezi zadavatelem díla a malířem. Publikaci doprovází fotografie jak Brandlových děl, tak archivních dokumentů.

česky, 160 stran, 18 reprodukcí, cena: 250 Kč (na e-shopu a v knihkupectvích Národní galerie)

 

III.

www.petrbrandl.eu

ON-LINE DATABÁZE PETRA BRANDLA

 

Jedná se o vůbec první databázi v České republice věnovanou jednomu umělci, která obsahuje jednak Brandlův životopis, dále veškeré dochované archivní prameny a bibliografii. Katalog Brandlových děl pak zahrnuje kromě technických údajů také informace o provenienci, literaturu a k dispozici jsou také RTG snímky, restaurátorské zprávy, či zprávy o technologickém průzkumu.

 

www.petrbrandl.eu

 

 

Archiv aktualit