Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

pole rezonance / Václav Boštík – Petr Dub – Vladimír Škoda

Roudnická galerie připravuje každoročně výstavu, jejímž prostřednictvím umožňuje divákům nahlédnout do svých sbírek. V uplynulých letech prezentovala několik autorských kolekcí prací na papíře i stěžejní soubory, jež tvoří fundament sbírkového fondu instituce. V minulém roce si výjimečnou kolekcí umění 60. let 20. století představenou výstavou Schránka pro ducha připomněla dobu, kdy začala fungovat jako profesionální instituce v nově zrekonstruovaném sídle. Reprezentativní přehlídku oživily vstupy výrazných mladých tvůrců, kteří se ve svých pracích dotkli postupů a principů umělecké produkce 60. let a poukázali tak na myšlenky a přístupy, které zůstávají v umění uplynulého půlstoletí stále živé.

Výstava pole rezonance na tento způsob práce navazuje. Její autorka vybrala ze sbírkového fondu galerie obraz Václava Boštíka Zakřivený prostor. Dílo, které vzniklo v roce 1970 během Mezinárodního malířského sympozia Roudnice 70´, patří mezi Boštíkovy vrcholné práce a zároveň mezi nejcennější akvizice roudnické sbírky. K účasti na výstavě přizvala vizuálního umělce Petra Duba (*1976) a původem českého sochaře žijícího ve Francii Vladimíra Škodu (*1942). Petr Dub na výstavě představí práci Cheyenne Silver (2013) z cyklu Porn Star Selection oscilující na pomezí malby a objektu, v níž se podobně jako Václav Boštík, ale zcela po svém vyrovnává s problémem obrazové plochy a směřováním tradičního závěsného obrazu. Dvojici pláten doplní objekt Vladimíra Škody Zrcadlo času (vibrující), (1999-2005) z leštěné nerezové oceli. Ten lze z jisté perspektivy chápat jako zachycení Boštíkovy myšlenky energetického pole v prostoru a hmotě. Komorní výstavní prostor foyer roudnické galerie se tak stane místem setkání tří prací tří autorů rozdílných generací, ale i pomyslným polem rezonance rozdílných uměleckých přístupů a myšlenek, které se však v určitých aspektech protínají.

Archiv aktualit