Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Eva Brodská / Potichu

15. 10. – 22. 11. 2015.
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve na výstavu monumentálních tapiserií roudnické umělkyně Evy Brodské. 

Plakat

Autorka tapiserií Eva Brodská (*1937) patří spolu se svými sourozenci restaurátorem Jiřím Brodským, vyhledávaným specialistou na barokní malbu, a fotografem Janem Brodským do významné roudnické umělecké rodiny, která již pod dlouhá léta náleží k úzkému okruhu přátel a spolupracovníků galerie. Všichni tři jsou pamětníky a aktivními účastníky jejího zrodu v šedesátých letech. Zároveň představují každý ve svém oboru špičku výtvarné tvorby, která svým významem daleko přesahuje horizont regionu. Právě pro úzkou vazbu ke geniu loci města a ke galerii tvoří výstava Evy Brodské  neodmyslitelnou součást výstavního programu jubilejního roku.

Autorka absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru profesora Antonína Kybala, zakladatele moderní interpretace textilní tvorby. Zpočátku ji spíše přitahoval obor malířství, pak se však upsala starobylé disciplíně gobelínu. Hluboce zakořeněná idea obrazu však určuje základní rozvrh i způsob práce. Jako výchozí inspiraci využívá autorka – na rozdíl od jiných tvůrců tapiserií opírajících se o detailní návrh – pouze povšechnou akvarelovou skicu, vytvořenou za pobytu v přírodě. Důležitý je přitom pocit existenciálního ztotožnění s časem a místem. Zajímá ji let ptáků, pohyb mraků, větru či moře, často se též zabývá tématem světla, jemuž  přikládá duchovní podtext. Samotné tkaní, důsledně autorské, založené na principu alla prima, vyžaduje značnou časovou investici a trpělivost, spojenou s kontemplací. Ve své práci autorka upřednostňuje klasickou gobelínovou techniku. Jako materiál využívá vlnu, často v kombinaci se sisalem. Její výtvarný jazyk se vyznačuje až minimalistickou střídmostí. Barevnost je tlumená, pohybuje se ve škále bělavých, nazelenalých, hnědých a modrých tónů.

Bez Evy Brodské se neobejde žádná významná přehlídka české moderní tapiserie. Její gobelíny koncipované jako obrazová díla, jsou utkány z přírodních materiálů za použití tradičních řemeslných postupů. Patří ke stěžejním dílům textilní tvorby druhé poloviny dvacátého století u nás. Autorka je členkou Umělecké Besedy, její díla jsou zastoupena ve sbírkách významných muzeí a galerií v Čechách i v zahraničí.

Paralelně s výstavou v galerii budou moci návštěvníci navštívit ještě výstavu paní Brodské v augustiniánském klášteře.

Autorská výstava Evy Brodské potichu v ambitu

Od 11. října 2015
ambit augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem

otevřeno: pátek 13.30 – 22.00
neděle 10.00 – 22.00

Autor:
    Miroslava Hlaváčková
Kurátor:
    kurátor za GMU: Nina Michlovská

Archiv aktualit