Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Přednáška o životě a díle Mikuláše Medka

Přednášku k výstavě Mikuláše Medka v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem prosloví PhDr. Lenka Bydžovská, vedoucí oddělení 19.–21. století Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Archiv aktualit