Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Prohlášení Rady galerií ČR k aktuální situaci v Muzeu umění Olomouc a Národní galerii Praha

Rada galerií České republiky, z. s. vydala nové prohlášení k aktuální situaci v Muzeu umění Olomouc a Národní galerii Praha. Prohlášení se týká především připravovaných výběrových řízení na pozice ředitelů obou institucí, která připravuje současný ministr kultury Antonín Staněk.

Prohlášení Rady galerií ČR ke vzniklé situaci v Národní galerii v Praze a Muzeu umění Olomouc ze dne 20. 5. 2019

Rada galerií ČR se znepokojením sleduje nastalou situaci v Národní galerii v Praze a v Muzeu umění Olomouc, která vznikla po odvolání jejich ředitelů ministrem kultury Antonínem Staňkem. Důvody, které k tomu vedly, však vnímáme u obou institucí jako zcela odlišné. V případě NGP směřovalo vysvětlení kroků ministra kultury k vážným pochybením v hospodaření této instituce po zveřejnění části výsledků probíhajícího auditu. U MUO se jednalo o kritiku postupů instituce během několikaleté přípravy projektu SEFO, související s návrhem nové budovy a s výkupem pozemků, určené pro tyto účely. V tomto případě však máme pochybnosti o motivaci a správnosti rozhodnutí MK ČR. A to přinejmenším proto, že tento mnohaletý projekt probíhal po celou dobu příprav v součinnosti se zřizovatelem MUO, aniž by došlo k jakémukoliv jeho zpochybnění. Je nepochybné, že veškeré doposud učiněné kroky budou muset projít objektivní a racionální revizí, vedené snahou realizovat mimořádnou ideu Středoevropského fóra (SEFO).

NGP je prvořadou kulturní institucí a řešení její konsolidace by mělo za nastalé situace, kterou považujeme za velmi vážnou, probíhat zcela uvážlivě a zodpovědně. Proto považujeme za nutné, aby nové vedení MK ČR se formou širšího fóra zabývalo postavením NGP a nově definovalo její pozici v kulturním prostoru ČR a v Evropě, stanovilo podmínky, za jakých je schopná fungovat (a to i s ohledem na její dlouhodobé podfinancování) a také nově řešilo její vztah se zřizovatelem, který by měl zajistit její větší stabilitu a politickou autonomii (Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře). Teprve z těchto východisek by měly být definovány podmínky výběrového řízení na nového generálního ředitele NGP. Zároveň považujeme za nezbytné, aby MK ČR ještě před tím seznámila veřejnost s výsledky auditu, probíhajícího v NGP.

Z výše uvedených důvodů Rada galerií ČR stojí za vedením MUO a vyjadřuje podporu jejímu odvolanému řediteli Michalu Soukupovi. Současně jsme připraveni novému ministrovi kultury napomoci v řešení nastalé složité situace a deklarujeme vůli najít objektivní a spravedlivé řešení.

Věříme, že Česká strana sociálně demokratická navrhne na ministra kultury České republiky osobnost mající dobrou znalost problematiky kulturní oblasti a bude schopna celý resort posunout v rámci České republiky na úroveň, která je prospěšná naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že kultura musí být její pevnou součástí a zároveň významným rozvojovým prvkem.

Rada galerií ČR, z. s.
Jiří Jůza, Ph.D., předseda RG ČR

TEXT PROHLÁŠENÍ ZDE (PDF).

Archiv aktualit