Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Prohlášení Rady galerií ČR k odvolání Michala Soukupa (aktualizováno 24. 4. 2019)

Prohlášení Rady galerií ČR k odvolání Michala Soukupa z pozice ředitele Muzea umění Olomouc

Rada galerií České republiky, zapsaný spolek reaguje na odvolání Michala Soukupa z pozice ředitele Muzea umění Olomouc, členské instituce Rady galerií České republiky.

Michal Soukup řídil Muzeum umění Olomouc po profesoru Pavlu Zatloukalovi, legendě českých galerií, který se zásadním způsobem zasloužil o obrovský vzmach olomoucké galerie a vydobyl jí přední postavení. Michal Soukup velmi dobře navázal na předchozí práci a svébytně ji rozvíjel. Rada galerií České republiky, zapsaný spolek (dále jen „RG ČR“) oceňuje, že změnou na pozici ředitele Muzea umění Olomouc (dále jen „MUO“) byla zachována kontinuita odborné práce, zejména na poli výstavním, akvizic a především v navázání na realizaci Středoevropského fóra Olomouc (tzv. SEFO). Michalu Soukupovi se podařilo scelit pozemky potřebné ke stavbě budovy SEFO. Michal Soukup a zaměstnanci MUO začali připravovat architektonickou soutěž na budovu SEFO dle požadavků Ministerstva kultury ČR.

Michal Soukup jako dlouholetý zaměstnanec MUO je dokonale seznámen se sbírkou MUO a s celou institucí. Svou dřívější i současnou prací se podílel na jejím odborném růstu mezi nejlepší české galerie. MUO pod vedením Michala Soukupa připravilo mnoho významných výstavních projektů s mezinárodním dosahem.

RG ČR je znepokojena zdůvodněním, které ministr kultury Antonín Staněk uvedl na čtvrtečním briefingu, kdy Michala Soukupa odvolal. Drtivá většina času briefingu byla věnována situaci v Národní galerii Praha a osobě Jiřího Fajta. K MUO a osobě Michala Soukupa se veřejnost nedozvěděla žádné konkrétní důvody, proč byl Michal Soukup odvolán. RG ČR proto požaduje, aby Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo výsledky auditu (veřejnosprávní kontroly), na kterou se odvolával ministr kultury Antonín Staněk a aby MK ČR uvedlo konkrétní pochybení, kterých se Michal Soukup dopustil a které vedly ke ztrátě důvěry a jeho odvolání.

V Praze 23. dubna 2019

Předsednictvo Rady galerií České republiky, z. s. a ředitelé členských galerií


Aktualizováno 24. 4. 2019

K dnešnímu dni se k Prohlášení Rady galerií ČR připojili tito ředitelé a ředitelky galerií:
>

 • Jan Randáček – Oblastní galerie Liberec
 • Lenka Škvorová – Muzeum umění a designu Benešov
 • Pavel Ciprian – Muzeum města Brna
 • Aleš Seifert – Alšova jihočeská galerie
 • Marcel Fišer – Galerie výtvarného umění v Chebu
 • Daniel Novák – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 • Jan Samec – Galerie umění Karlovy Vary
 • Hana Kristová – Galerie Klatovy / Klenová
 • Jan Štíbr – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 • Jan Kapusta – Galerie výtvarného umění v Náchodě
 • Josef Chalupa – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 • Jiří Jůza – Galerie výtvarného umění v Ostravě
 • Hana Řeháková – Východočeská galerie Pardubice
 • Roman Musil – Západočeská galerie v Plzni
 • Aleš Rezler – Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
 • Magdalena Juříková – Galerie hlavního města Prahy
 • Miroslav Divina – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 • Ivo Frolec – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • Václav Mílek – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
 • Jan Smetana – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
 • František Zachoval – Galerie moderního umění v Hradci Králové
 • Václav Zoubek – Rabasova galerie Rakovník
 • Josef Fantura – Galerie výtvarného umění v Hodoníně
 • Martina Lehmannová – Památník Lidice
 • Hana Nováková – Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 • Dana Schlaichertová – Městská Galerie Litomyšl

Archiv aktualit