Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Rada galerií ČR reaguje na pondělní diskusi o SEFO

Rada galerí ČR, z. s. vydala prohlášení k diskusi „Středoevropské fórum Olomouc & Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budvy v historickém prostoru města”, kterou uspořádalo Ministerstvo kultury ĆR v pondělí 18. března v Malé dvoraně Veletržního paláce Národní galerie v Praze.

 


PROHLÁŠENÍ RADY GALERIÍ ČR

 

V Praze dne 18. března 2019.

 

Rada galerií České republiky, z. s. (dále jen RG ČR) reaguje tímto prohlášením na veřejnou debatu “Středoevropské fórum Olomouc & Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města”, kterou uspořádalo Ministerstvo kultury ĆR v pondělí 18. března v Malé dvoraně Veletržního paláce Národní galerie v Praze.

Organizace této panelové diskuze byla realizována v krátkém termínu a neočekávaně. Za velmi překvapivé hodnotíme výběr diskutujících a z našeho pohledu je však neakceptovatelné, že se diskuse nemohl zúčastnit zástupce Muzea umění v Olomouci a nebylo mu umožněno prezentovat stanovisko instituce. Tento přístup je v rozporu s vyjádřením ministra kultury doc. Antonína Staňka, kterým vyzval k debatě o situaci kolem Středoevropského fóra Olomouc (dále jen “SEFO”). V mnohých aspektech byly patrné manipulativní tendence, které zavdávají pocitům cílené účelovosti celé akce zaměřené proti samotné instituci.   

RG ČR vysoce oceňuje ideový záměr SEFO; na celém projektu je třeba vyzdvihnout odbornou erudici Muzea umění Olomouc. Jedná se o projekt dlouhodobý a v českém prostředí ojedinělý, který významným způsobem kontextualizuje české umění ve středoevropském prostoru v rovině prezentační, vědecké, dokumentační, publikační atd. V této souvislosti je také nutné připomenout akviziční činnost Muzea umění v Olomouci, která je takto zaměřena již 12 let a významným způsobem obohatila české sbírky o mimořádně významná a hodnotná mezinárodní díla.  RG ČR pevně věří, že nadnárodně zaměřený program SEFA je pro Olomouc a Českou republiku přínosný.

RG ČR má přehled o dosavadních krocích učiněných v minulém desetiletí. Stávající diskusi k architektonické podobě budoucí budovy SEFO považujeme za přínosnou, přestože se domníváme, že k záměru Ministerstva kultury ČR vyhlásit novou architektonickou soutěž je nutné zaujmout především právní stanovisko. Z architektonického, urbanistického i uměnovědného  pohledu se ztotožňujeme s většinou diskutujících a architektonickou soutěž chápeme jako nejvhodnější nástroj k dosažení nejlepších výsledků. V případě SEFA je situace však velmi složitá, o čemž svědčí i prezentované stanovisko samotné České komory architektů, která doporučuje realizaci návrhu arch. Jana Šépky.

RG ČR si uvědomuje politickou odpovědnost ministra kultury, odpovědnost Ministerstva kultury ČR a zároveň odpovědnost Muzea umění Olomouc. Všechny zúčastněné (včetně ČKA) proto vyzýváme, aby zahájili věcný interní dialog, který povede k vyřešení obtížné situace a současně umožní realizovat záměr SEFO.

Rada galerií České republiky, z. s. je profesní sdružení galerií – muzeí umění, která zastřešuje na tři desítky nejvýznamnějších institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města nebo ministerstvo kultury.

 

Jiří Jůza.

Předseda RG ČR.


Prohlášení je možné stáhnout zde.

Archiv aktualit