Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

ReVize: Břetislav Malý

Výstava ReVize zakládá novou tradici v dramaturgii Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. 7. prosince 2017 – 11. února 2018.

Dle oficiální definice je galerie muzeum specializované na výtvarné umění. Je sbírkotvornou institucí, jejíž hlavní náplní je promyšleně a soustavně rozšiřovat své sbírky a o již získaná umělecká díla odborně pečovat, zpřístupňovat je okruhu badatelů i široké veřejnosti. Na této myšlence je založena výstava ReVize.

Základní myšlenkou výstavního projektu ReVize je oživení a znovu zpřítomnění díla ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za přispění invence mladých výtvarníků. Stejně jako se v inventarizaci zjišťuje pravý stav galerijního fondu, tak i v této přenesené formě revidujeme sbírkové předměty, a to očima nastupující umělecké generace. Již samotný výběr děl ze stálé expozice či z depozitáře vede autory k zamyšlení nad zasazením díla do širšího kontextu celosvětové, ale i vlastní umělecké tvorby. Zároveň také mladí autoři touto zpětnou vazbou obohacují samotnou galerii, jejíž díla se tak ukazují ve světle současného uměleckého diskurzu. Záměrem galerie je nově vzniknuvší díla mladých tvůrců přijmout do svých sbírek a systematicky tak rozšiřovat kolekci současného umění. ReVize se poprvé uskuteční v průběhu roku 2017. Vybrané dílo bude začleněno do stálé expozice GMU.

Autorka konceptu, kurátorka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Petra Mazáčová, zde navazuje na úspěšný výstavní počin Inventura 2016, který byl realizován pod jejím vedením v roce 2016 v Galerii Klatovy / Klenová.

Cyklus otevírá prezentace tvorby Břetislava Malého, jenž patří k výrazným osobnostem současné mladé malířské scény. Ačkoli dnes žije a tvoří na Jižní Moravě, pochází z Východních Čech – kraje, jenž se stal významným inspiračním zdrojem vynikajících českých krajinářů19. a1. poloviny 20. století. Během svého studia na brněnské FaVU pod vedením Tomáše Lahody a Petra Veselého se jeho malířská tvorba ustálila v abstraktní výrazové poloze. V době, kdy se v umění neustále objevují otázky kolem konkurenceschopnosti závěsného obrazu, stojí také v centru jeho zájmu zkoumání barev, technických a vizuálních možností média obrazu. Pro svou intervenci si vybral dílo zakladatele moderní české krajinářské školy Antonína Slavíčka, jehož kolekce více než šedesátky obrazů tvoří pilíř roudnické sbírky.

Archiv aktualit