Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Rosťa Osička – boxer, malíř, básník.

28. 5. – 26. 9. 2021

Muzeum insitního umění, dvorní trakt měšťanského domu, Mírové nám. č.p. 25, Litoměřice.

Rostislav Osička – pro řadu generací boxer, sportovec, reprezentant republiky. Pro mnohé z nás mediálně známá tvář tančící v show veřejnoprávní televize. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích však představuje Rosťu, jak mu říkají nejen jeho nejbližší, v rámci dokumentace současných projevů insitního umění v roli malíře a básníka s výjimečným vztahem ke svému okolí, k lidem, společnosti i planetě.

Výstava téměř 40 výtvarných a poetických děl obsahuje většinu inspiračních a tvůrčích okruhů Rosti Osičky. Jádrem prezentace jsou díla zaměřená na oblast ochrany životního prostředí, se sociálními náměty i práce s církevním obsahem. Významně jsou zastoupena díla reflektující náměty z historie boxu a představeny jsou rovněž ukázky ze zásadních autorských cyklů, které byly již dříve souborně uvedeny na samostatných výstavách, například Star Dance nebo Slovácko.

Otevřeno denně 10:00-18:00.

Vstupné: plné 25 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 50 Kč.

Archiv aktualit