Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Rostislav Švácha: Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: pozitiva a sporná místa

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

23. října 2015 od 18:00 hodin

Přednáška z cyklu „Dialogy s historií“

Klub Za starou Prahu

Klub Za starou Prahu

Cena KZSP se zrodila z nespokojenosti nad novými stavbami vestarých městech, nejen v Praze, a z touhy definovat zásady dobrého vstupu nové architektury do historického kontextu. Tento rok se cena bude udílet už podvanácté. Přednáška seznámí klatovské publikum s problémy, na jaké porota soutěže někdy narazila, a pokusí se vysvětlit silné stránky staveb, které se v soutěži Klubu staly laureáty nebo finalisty. Přednáška se nevyhne ani otázce, proč se zatím do soutěže nedostala žádná stavba z Klatov.

 

Archiv aktualit