Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

2012 – Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních činností

Ohlédnutí za projektem RG ČR, který se konal díky finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím dílčích činností RG ČR zintenzívnit prezentaci, odbornou správu a standardizaci práce galerií – muzeí umění.

Dílčími cíly pro rok 2012 byly:
1. Harmonizace rozvoje registru sbírek výtvarného umění a muzejních autorit;
2. Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření;
3. Strategie edukačních činností;
4. Nové galerie – nový začátek?
5. Ochrana a standardní manipulace se sbírkovými předměty v galeriích.

Na základě Rozhodnutí č.j. MK-S 1907/2012 – OMG byla Radě galerií ČR přidělena neinvestiční dotace na rok 2012 k podpoře projektu „Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních činností“.

RG ČR reprezentuje sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako  jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. Základem společného zájmu galerií je udržení profesionality postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním. Podporuje různé formy odborného vzdělávání pracovníků galerií (muzeí umění), podílí se na jejich zajišťování, případně takovéto formy vzdělávání (odborné kurzy, semináře a školení) organizuje.

Do projektu byly zapojeni odborní pracovníci jednotlivých členských i nečlenských institucí RG ČR a externí odborníci. Jednotlivé projekty se setkaly s nebývalým zájmem a zejména veřejné prezentace, jako např. týkající se ochrany a standardní manipulace se sbírkovými předměty nebyly schopny uspokojit veliký zájem odborné veřejnosti.

Na projektu se partnersky podílelo také Metodické centrum Národní galerie v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a CITEM při Moravském zemském muzeu v Brně.

Z veřejných vystoupení byly pořízeny video záznamy, sborníky a separáty, které budou veřejně přístupné.

Archiv aktualit