2012 – Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních činností

1. HARMONIZACE ROZVOJE REGISTRU SBÍREK VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A MUZEJNÍCH AUTORIT

Dílčí projekt Rady galerií ČR pro rok 2012 financovaný z neinvestiční dotace MK ČR.
Zpráva za rok 2012

Základní cíle projektu

·     rozšíření počtu a kvality záznamů o sbírkových předmětech v Registru sbírek výtvarného umění

·   budování Muzejních autorit jako nástroje přispívajícího k jednotnosti a správnosti sbírkové dokumentace.

Projekt nastartoval společným workshopem v NG v lednu 2012 v Praze, kterého se zúčastnilo cca 60 kurátorů. Všechny přednesené prezentace jsou na stránkách metodického centra CITeM. Koordinátorem projektu byla vybrána Vlaďka Mazačová, která se v roce 2011 věnovala rozboru dat v Registru sbírek a přípravě rejstříku použitých jmen v Demusu podle Národních a Muzejních autorit.

Byla dopracována metodika zápisu dat do Demusu, některé galerie svoje data opravily a dodaly aktualizovanou podobu. V průběhu roku 2012 byl Registr sbírek aktualizován celkem pětkrát. V současnosti je v Registru celkem 102 445 záznamů o sbírkových předmětech.

Na výzvu k práci na Muzejních autoritách, která zazněla na pražském workshopu, se přihlásilo 5 editorů: Petr Beránek (GVU Ostrava), Magda Deverová (GMU Roudnice), Miloš Minařík (AJG Hluboká), Marta Perůtková (MU Olomouc) a Zuzana Štěpanovičová (OG Liberec).

První školení proběhlo v CITeM 2. 4. 2012, bylo věnováno autoritám obecně a byly dohodnuty základní postupy pro společnou komunikaci nad autoritními záznamy. Miloš Minařík ze zdravotních důvodů odstoupil a nahradila jej Hana Larvová (GHMP).

Druhé školení 11. 7. 2012 bylo zaměřeno především na tvorbu nových personálních záznamů. Komunikace supervizorů s editory probíhá prostřednictvím tabulky na dokumentech google.

Na přání jednotlivých editorů proběhlo také několik individuálních konzultací.

Školení i semináře připravila koordinátorka spolu s CITeM. Lokální supervizi autoritních záznamů zajišťuje CITeM.

V říjnu se uskutečnil v Litomyšli pracovní seminář za účasti supervizorů NK ČR. Toto setkání bylo velice prospěšné, protože byly prodiskutovány chyby i nová pravidla pro zápis některých knihovnických polí.

Plánovaný počet nových či aktualizovaných autoritních záznamů vycházel z vyššího počtu hodin, takže plánovaných čísel nebylo možné dosáhnout. Vzhledem ke skutečnosti, že všechna pravidla pro tvorbu autoritních záznamů byla pro kurátory na začátku projektu neznámá, lze dosažený počet záznamů považovat za příznivý.

Archiv aktualit