2012 – Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních činností

Spolupráce na projektu

Hlavními na projektu spolupracujícími subjekty byly:

•        Akademie výtvarných umění v Praze – její restaurátorská škola vedená prof. Karlem Stretti, která Radě galerií ČR propůjčila prostory pro konání kurzu a její odborní pracovníci vedli doplňující přednáškové bloky

•        Jan Jedlička, restaurátor, od 1980 do 2009 šéfrestaurátor Kunstmusea Winterthur ve Švýcarsku.
Vzdělávací kurz byl členěn do jednotlivých obsahových výukových bloků:

•        Preventivní konzervace sbírkových předmětů v depozitářích podle jednotlivých materiálových kategorií (J. Jedlička) – rozdělení podle technik a materiálů, klimatické podmínky pro jednotlivé kategorie sbírkových předmětů, způsoby ukládání v depozitářích,

•        Pohyb sbírkových předmětů po galerii (J.Jedlička) – způsoby ruční manipulace s předměty, využití transportní techniky (vozíky), ochrana a preventivní opatření, způsoby lehkého balení, ukázka materiálů

•        Stav depozitářů (T. Popová) – nároky na vybavení a provoz, způsoby kontroly a sledování vlivů klimatických změn

•        Zpracování protokolu o stavu sbírkového předmětu (D.Konvalinková) – tzv. Condition report – jeho zákonitosti

•        Zápůjčky mimo galerii (J. Jedlička) – priority, ohled na materiál a stav předmětu, hierarchie průběhu příprav (restaurátor-technik-transportní firma), výběr balícího materiálu, typu beden, lehký obalový systém – kartonové krabice, příprava a dokumentace

•        Příprava výstav (J. Jedlička) – příprava a organizace vybalování a rozmístění sbírkových předmětů v prostorách výstavy, manipulace s předměty, spolupráce kurátor výstavy-restaurátor-technický pracovník, kontrola stavu jednotlivých předmětů, systém uložení obalového materiálu, ochranná opatření při provizorním rozmístění děl a instalaci, bezpečnostní pravidla věšení a připevňování děl, zajištění vystavených exponátů, demontáž výstavy, kontrola stavu a příprava na balení děl a jejich transport.

•        Problematika restaurování a vzdělávání nových restaurátorů (prof. K. Stretti)

Archiv aktualit