Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Schránka pro ducha / Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem srdečně zve na výstavu

Schránka pro ducha
Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění

13/6 2015 – 28/9 2015

Pozvanka k jubilejní výstavě

Vernisáž výstavy z cyklu Genius loci se koná v sobotu 13. června 2015 v 16.00 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. V hudebním programu přednese Zora Křičková výběr ze skladby Roberta Schumanna Karneval.

Výstava potrvá do 28. září 2015. Pro veřejnost bude otevřena denně s výjimkou pondělí od 10.00–12.00, 13.00–17.00, středa 10.00–12.00, 13.00–19.00.

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Podpořilo ji Ministerstvo kultury ČR.
Našimi partnery jsou: Galerie Kodl, Railreklam, Wendy s. r. o. , Meva a. s., Artmapa Dortletka.

Schránka pro ducha 1965–2015
Galerie moderního umění slaví padesáté výročí otevření nového sídla v modernisticky rekonstruované budově bývalé lobkowiczké zámecké jízdárny. 13. června 1965 se za velkého zájmu veřejnosti a za přítomnosti tehdejšího ministra školství a kultury Čestmíra Císaře konala vernisáž stálé expozice moderního umění s unikátní kolekcí děl Antonína Slavíčka a výstavy roudnického rodáka Otakara Nejedlého. Přesně po padesáti letech otevíráme jubilejní výstavu s názvem připomínajícím, že důležitým exponátem je i sama budova, o jejíž zdařilou modernistickou rekonstrukci se zasloužil architekt Pavel Mošťák. Pomyslná schránka je naplněná vzpomínkami na tvůrčí osobnosti, významné výstavy a události. Jednotu času, místa a děje podtrhuje náplň výstavy s defilé špičkových děl českého umění zlaté éry šedesátých let z fondů galerie. Představují se tu prvořadá díla předních osobností celého spektra uměleckých tendencí, jež byly předmětem sběratelského zájmu prvního ředitele Miloše Saxla i jeho následovníků. Vystavená kolekce dokumentuje prostřednictvím střetu dobových idejí klíčový význam epochy šedesátých let a závažnost nastolených témat, jež dodnes oslovují uměleckou scénu i veřejnost. Schránka i její náplň otevírají osobitý pohled na jeden z příkladů zapadajících do klimatu doby, jež v sobě ukrývala naději na změnu paradigmatu světa.

Galerie jako místo inspirace pro současné umění
Galerie není jen sbírkotvornou institucí, ale také živým, inspirujícím centrem umění, podněcujícím jeho další rozvoj. Jubilejní výstava poskytuje exkluzivní příležitost k dialogu se současnou výtvarnou scénou. Oslovili jsme proto osm umělců, kteří zajímavým způsobem rozvíjejí modernistická témata šedesátých let a vyzvali je k dialogu s rodinným stříbrem galerie, reprezentovaným slavnými jmény jako Václav Boštík, Zdeněk Sýkora, Mikuláš Medek, Vladimír Boudník, Jiří John, Karel Malich, Adriena Šimotová, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Robert Piesen, Zbyšek Sion, Aleš Veselý, Miloš Ševčík, Karel Zlín, Otakar Slavík, Rudolf Němec, Jiří Načeradský apod. Věříme, že Pavel Kopřiva, Dagmar Šubrtová, Richard Loskot, Jan Brož, Jiří Thýn, Tomáš Moravec, Josef Mladějovský a Jan Stolín (ten v předpolí budovy) umocní poselství výstavy a přesáhnou její kulturně historický rozměr. Příprava výstavy zároveň poskytla galerii výjimečnou příležitost k hledání osobitého vizuálního stylu. Doufáme, že z této „laboratoře“, vedené Tomášem Moravcem, vzejde nová, působivá tvář galerie.

Pohled do minulosti
Úvod k výstavě seznamuje návštěvníky s uplynulým padesátiletím v dějinách instituce. Věnuje se zakladatelské roli prvního ředitele Miloše Saxla i významným událostem z historie instituce, jakými byla rekonstrukce budovy jízdárny nebo legendární akce 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice ´70., uzavírající úspěšnou kapitolu šedesátých let. Prostřednictvím dokumentárních fotografií rovněž ilustruje nejzdařilejší výstavní projekty, edukační aktivity a nejvýznamnější akvizice. Dává tak nahlédnout do celého spektra činností souvisejících se základním posláním regionální galerie.

Úcta k předchůdcům
Výstavou Schránka pro ducha vyjadřujeme úctu našim předchůdcům. Uvědomujeme si, že existence této výjimečné instituce, o jejíž vznik se vedle fundátorů Augusta Švagrovského a později Miloše Saxla zasloužilo mnoho osobností na centrální, regionální i místní úrovni, nebyla a ani dnes není samozřejmá. Roudnická galerie je součástí sítě oblastních galerií (dnes povětšinou sdružených v Radě galerií ČR), které postupně vznikaly za podpory státu od konce padesátých do poloviny šedesátých let po celých Čechách a na Moravě. Ve své době představovala tato síť velké kulturní dílo evropského významu. Budování roudnické galerie je jedním z příkladů z celé mozaiky pozoruhodných osudů.

Jubilejní výstavou demonstrujeme kontinuitu s generací zakladatelů i úsilí rozvíjet zavazující dědictví tvořivým způsobem reagujícím na nové podněty současnosti i budoucnosti.

Autorky výstavy: Alena Potůčková, ředitelka GMU v Roudnici nad Labem a Nina Michlovská, kurátorka sbírky
Instalační a grafické řešení: Tomáš Moravec

Výstavu doprovází katalog s texty Aleny Potůčkové a Niny Michlovské. Vydavatelem je GMU v Roudnici nad Labem. K jubilejnímu roku vydala galerie rovněž publikaci 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, v jejímž úvodu se odborný tým galerie zabývá hodnocením uplynulého padesátiletí z hlediska nejvýznamnějších událostí a výstavní, akviziční, výstavní a edukační práce. Vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Ústecký kraj.

Doprovodné programy k výstavě:
Čtvrtek 25. 6. | 17.00
Jaká byla šedesátá léta? Beseda se sochaři Janem Koblasou a Alešem Veselým.
Čtvrtek 17. 9. | 17.00
Architektura a užité umění šedesátých let. Přednášky Ing. Arch. Radomíry Sedlákové
a PhDr. Daniely Karasové.
Čtvrtek 24. 9. | 17.00
Derniéra výstavy. Setkání s autory současných intervencí a performance Janka Rouse.

Archiv aktualit