Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Galerie Slováckého muzea

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti má své sídlo v barokní budově bývalé vojenské zbrojnice z roku 1723.

Objekt byl postaven podle plánů Jacoba Albla a Leandra Anquisoly.

I když v průběhu stavby došlo k různým odchylkám od původních nákresů, v místě přiléhajícím k městskému opevnění vznikla zajímavá budova o dvou křídlech a dvou podlažích.

Do roku 1782 sloužila k ochraně města, na přelomu 18.–19. století zde sídlil poštovní úřad (dodnes se užívá název „Na staré poště“), přes 1. světovou válku využívala prostory armády, později sloužila jako obytný dům pro městskou chudinu.

V roce 1955 nastoupil do Slováckého muzea historik umění PhDr. Vilém Jůza (do funkce ředitele) a rozhodl se vybudovat galerii výtvarných umění. Od města převzal velmi zchátralý objekt, jemuž hrozila likvidace. Za pouhé čtyři roky se podařilo vytvořit důstojný prostor pro prezentaci výtvarného umění.

Od 21. října 1962 slouží Galerie Slováckého muzea veřejnosti.

Od té doby prošla několika etapami svého novodobého vývoje. V letech 1990–1992 byla nově zrekonstruována.

Po pěti letech, při povodni v roce 1997, došlo k závažnému poškození celého objektu, a nákladná oprava byla v podstatě záchrannou akcí pro budoucnost.

V současné době má Galerie Slováckého muzea k dispozici tři výstavní sály pro krátkodobé výstavy a jeden (v původním půdním prostoru) slouží jako stálá expozice „Umění jihovýchodní Moravy“. Výstavní programy jsou sestavovány v širokém záběru mnoha výtvarných disciplín, různých časových období a provenience.

Zřizovatel

Zlínský kraj

Ředitel

PhDr. Ivo Frolec

Adresa

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
686 01

telefon: 572 556 556
e-mail: info@slovackemuzeum.cz

www.slovackemuzeum.cz
Facebook

Podrobné kontakty
Objekty a expozice
Výstavy a kulturní akce
Otevírací doba
Vstupné

Objekty a expozice Slováckého muzea

Slovácké muzeum

Národopisná expozice Slovácko
Nositelé ceny Vladimíra Boučka
Slovácká jizba

Galerie Slováckého muzea

Umění jihovýchodní Moravy

Památník Velké Moravy

Stálá expozice

Památky lidového stavitelství

Zemědělské usedlosti

Archeologické lokality

Staré Město „Na Valách“ (Památník Velké Moravy)
volně přístupné:
Staré Město „Na Špitálkách“
Uherské Hradiště – Výšina sv. Metoděje
Modrá „Na Díle“
Hradisko sv. Klimenta

Muzeum lidových pálenic

Stálá expozice podomácké výroby destilátů

Uherské Hradiště – město královské

Stálá expozice dějin města
www.expozicedejinmesta.cz

Sbírka

Sbírka Galerie Slováckého muzea obsahuje přes 7 000 kusů artefaktů vzniklých od 17. století až do současnosti (obrazy, kresby, grafické listy, plastiky, medaile a reliéfy, keramika).

Základ uměleckého fondu vznikl v roce 1914 (založení Slováckého muzea), kdy tehdejší regionální umělci a sběratelé podpořili svými dary nově začínající kulturní instituci (např. Joža Uprka).

V dalším vývoji se do fondu dostávala umělecká díla nejen jako dary, ale také různými převody a nákupy. Zvláštní oddíl tvoří konvolut regionálního umění (J. Uprka, F. Úprka, A. Frolka, C. Mandel, A. Kalvoda, S. Lolek, M. Boria, J. Jaška, V. Hroch, V. Vaculka, I. Vaculková aj.).

V souvislosti se vznikem zlínské Školy umění a následnou uherskohradišťskou SUPŠ se okruh zastoupených umělců rozšířil o novou generaci z druhé poloviny 20. století (J. Vlach, J. Habarta, J. Gajdoš, O. Oliva, B. Zeman, T. Měšťánek, M. Malina, Z. Tománek aj.).

V posledních letech se sbírkotvorný zájem Galerie Slováckého muzea ještě více zaměřuje na tvorbu bývalých absolventů SUPŠ působících i v jiných oblastech.

Jako nový samostatný soubor se také vyvíjí sbírka sochařských prací vzniklých na sedmi ročnících (od roku 1988) uherskohradišťského Mezinárodního sochařského sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky. Mezi několika desítkami prací najdeme artefakty nejen od českých autorů, ale i od zahraničních (M. Othová, M. Vitanovský, K. Zeman, M. Zet, G. Gaspárová-Illéšová, J. K. Höger, J. Huba, R. Jaatinen, J. Karlovs, E. Ligeti, L. Zagyva ad.).

Archiv aktualit