Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Spektrum Vznik nového vizuálního jazyka GVUO / Robert V. Novák / Zuzana Burgrová

20. 6. – 9. 9. 2018 (vernisáž 19. 6. 2018 v 17 h)

Spektrum

Vznik nového vizuálního jazyka GVUO
Robert V. Novák   Zuzana Burgrová

Na přelomu roku 2015/2016 jsme byli osloveni k vytvoření nového loga Galerie výtvarného umění v Ostravě. Nabídku jsme rádi přijali, ale nechtěli jsme pracovat na vytvoření standardního modelu, který se očekává a který často končí zředěním původního návrhu v kompromisy. Vizuální podobu komunikačních prostředků galerie jsme chtěli stanovit víceméně jako otevřenou platformu, ohraničenou jen kompozičními mantinely a ne nastavením pevných pravidel přejímaných nevhodně z korporátního prostředí, kde takový přístup má své opodstatnění. Pravidla „corporate identity“ jsou dnes v oblasti kultury poněkud na ústupu, protože se často ukazují pro moderní kulturní instituci jako nevhodná, časová, nebo i kontraproduktivně svazující.

Nepřicházíme tedy s žádným neměnným dogmatem, který by byl následně delegován k aplikaci. Naše návrhy jsou řízeny snahou myšlenkově i formálně posunout podobu vizuální komunikace galerie do přítomnosti. Rozhodli jsme se jít svou cestou, o které si myslíme, že má potenciál zrcadlit činnost významné galerijní instituce, jakou GVUO bezpochyby je.

Celou tvorbu vizuální identity se snažíme pojmout nedogmaticky, jako otevřenou a schopnou dalšího rozvoje, zvláště pak s přihlédnutím k plánované dostavbě budovy Domu umění. Nevnímáme proces jako uzavřený, chtěli bychom i v budoucnu reagovat na nové podněty a s nastaveným systémem pracovat jako s živým organismem.

 

Robert V. Novák a Zuzana Burgrová

Archiv aktualit