Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Štefan Papčo / KUMULACE

29. září – 27. listopadu 2016. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představuje v rámci několika tematických výstavních cyklů různorodé projevy současného umění. Dlouhodobě se soustředí také na instalace vytvořené přímo pro jedinečný prostor klenuté haly galerie, někdejší barokní jízdárny. Po realizacích Ivana Kafky, Esther Stocker a Pavla Mrkuse vyzvala kurátorka Nina Michlovská ke spolupráci Štefana Papča (1983), mladého slovenského sochaře s nezvyklým citem pro monumentalitu a vášní pro hory a horolezectví, jimž se téměř bezvýhradně věnuje ve svých sochách, objektech i videoinstalacích. Zkušenost aktivního horolezce pronikla také do výstavního projektu Kumulace. V minimalistické instalaci, dalo by se říct sochařské animaci, Papčo pracuje s gestem lidské ruky a tušenými objemy, které obepíná. Tři desítky lidských rukou zachycené v nejběžnějších každodenních situacích, při úchopu skalní stěny během výstupu na vrcholek hory i v exaltovaných barokních gestech, v nichž sochař reflektuje historii galerijního prostoru, odkazují k objemům důvěrně známým i zcela abstrahovaným, ke skutečnosti, že právě ruce slouží člověku k ohledání okolního světa, krajiny, prostoru respektive architektury, jež jsou ale „zásahem lidské ruky“ také utvářeny a mnohdy zcela zásadně proměňovány. Po letní vizuální hostině tak čeká návštěvníky galerie na první pohled střídmější podívaná, která má o to větší ambici rozvíjet divákovu představivost založenou na vnímání prostorových vztahů a souvislostí.

Archiv aktualit