Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Triumf manýrismu a baroka ze sbírek Patrika Šimona

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, výstava potrvá do 20. září 2015

 

Pietro Bernini - Omfalé, 17. století

Pietro Bernini – Omfalé, 17. století

Co divák uvidí na ploše výstavy čítající okolo sedmdesáti exponátů? Především příběh. Ten je pro sběratelskou dramaturgii Patrika Šimona typický. Expozici otevírá Albrecht Dürer špičkovou mědirytinou Adam a Eva. Tento renesanční malíř byl natolik důležitý pro císařský dvůr Rudolfa II., že se s ním a zejména s jeho inspirující tvorbou identifikovali četní umělci na dvoře uměnímilovného císaře. Rozhodně divácky nosná bude přítomnost zajímavého oleje z okruhu Lucase Cranacha st. Madona Lactans. V tomto kontextu pak vyniknou práce Aegidia Sadelera II. a Daniela Fröschla. Projekt představí všechny tři slavné grafické portréty císaře Rudolfa II., ale také jeho bratra Matyáše a několik pozoruhodných ukázek manýristické kresby a grafiky od Hendricka Goltzia, Bartholomea Sprangera, Roelanta Saveryho aj. Vynikající je sochařské zastoupení v čele se dvěma protějškovými mramory Pietra Berniniho Herkules a Omfalé. Následují řezbářská díla Mistra Pinzela, ale také virtuozní plastiky Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.  Vrcholnou ukázkou je monumentální olej David s hlavou Goliáše od Johanna Carla Lotha. Velkým chef-d´oeuvrem se stane kresba pravděpodobně z okruhu Rembrandta Harmenszona van Rijn. Nebudou chybět ani práce Václava Hollara. Stručně lze říci, že výstava ukazuje středoevropské umění ve vzájemném dialogu se školami italskými, francouzskými a holandskými. Výstavu doprovází nová stejnojmenná publikace.

Archiv aktualit