Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Trvalý odkaz budoucnosti. Alois Sprušil a sbírky v letech 1926–1946.

TRVALÝ ODKAZ BUDOUCNOSTI. ALOIS SPRUŠIL A SBÍRKY V LETECH 1926–1946

Vernisáž: v úterý 4. dubna 2017 v 17 hodin
Výstavu zahájí: Jiří Jůza, ředitel GVUO

Výstava potrvá do neděle 11. června 2017.

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje sbírky mimořádných hodnot a kvality, které mají své kořeny u zrodu Domu umění, a to nejen v odkazu jejího duchovního otce architekta Františka Jurečka, ale také v činnosti prvního ředitele Domu umění Aloise Sprušila.
Duší nejrůznějších aktivit, které vyvrcholily činností Domu umění, byl právě Alois Sprušil. Organizoval zájemce o umění, seznamoval veřejnost s českými umělci, zval pražské výtvarníky do Ostravy, pořádal prodejní výstavy. Byl obětavým propagátorem uměleckého života a měl podstatný vliv na jeho průběh. S otevřením Domu umění byl jmenován do čestné a neplacené funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou horlivě propagoval a rozvíjel. Sám v Domě umění přednášel a prováděl sbírkami. Vedle výstav byla zásadní také jeho akviziční činnost. Jedinečným způsobem se mu podařilo pokračovat v Jurečkově odkazu a rozšířit původní fond ze 120 na 2 100 inventárních čísel. Neméně důležitá byla jeho role v době druhé světové války, kdy se mu podařilo udržet Dům umění v českých rukou. V závěru války pak dokázal ukrýt sbírky před bombardováním v kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem díky pomoci inženýra Eduarda Šebely. Ocenění se mu dostalo při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, kdy byl v Domě umění uspořádán slavnostní večer, o němž referovaly všechny ostravské deníky. Alois Sprušil zemřel 2. listopadu 1946. Slavnostní pohřební průvod mu byl vypraven z Domu umění, který tolik miloval.
Galerie výtvarného umění v Ostravě by ráda výstavou představující to nejlepší ze sbírek z let 1926 až 1946 opětovně upozornila na slavnou tradici ostravského Domu umění, který se svými prvorepublikovými aktivitami dostal na čelní místa uměleckého provozu tehdejšího Československa a Ostravu významným způsobem proslavil.

 

Archiv aktualit