Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

UB 12: Z našich sbírek

Výstavu zahájí Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ve čtvrtek 25. července a potrvá do 20. října 2019.

Doba působení výtvarné skupiny UB 12 spadá především do let 1959-1970. Tehdy nevýrazné seskupení se dnes řadí k významným mezníkům vývoje výtvarného umění. Vedle stěžejních osobností výtvarné scény šedesátých let (V. Boštík, J. John, A. Šimotová, S. Kolíbal, A. Kučerová, V. a V. Janouškovi), zahrnuje rovněž méně známé, avšak neméně pozoruhodné osobnosti (V. Bartovský, J. a D. Mrázkovi, V. Prachatická, V. Burant, A. Vitík, O. Smutný, J. Schmidt). Teoretiky seskupení, odvolávajícího se na tradici předválečného umění a ideovou příslušnost k spolku Umělecká beseda, byli J. Šetlík a J. Zemina. Galerie moderního umění plánuje uspořádat ohlédnutí za působením skupiny prostřednictvím svých sbírek. Díky spřízněným vztahům tehdejšího ředitele Miloše Saxla s Václavem Boštíkem a Jaromírem Zeminou se prohloubil zájem o nové akvizice z okruhu UB 12. Výstava si klade za cíl nahlédnout do tajů roudnické sbírky a vynést z depozitáře na světlo díla zmíněných autorů z dob existence skupiny. K vidění bude bohatý papírový konvolut, jenž není často vystavován, a rovněž plátna, jež se ve stálé expozici vyskytují omezeně. Dvojrozměrná díla roudnické sbírky doprovodí sochařské práce S. Kolíbala a manželů Janouškových ze zápůjček, aby dokreslily společné směřování skupiny – jednotný charakter duchovně a lyricky laděných prací se sklonem k poetizaci všedního dne prostřednictvím výtvarně čistých a subtilních forem. Přehlídka děl výtvarné skupiny bude koncipována do jednotlivých tématických okruhů, jejichž prostřednictvím se divák seznámí s bohatou šíří námětů sdružených autorů. Těšit se můžeme na abstraktní, figurální i krajinářské motivy. V opozici k racionálnímu uskupení děl do jednotlivých celků bude stát pozoruhodný princip náhodného výběru, podmíněný hrou osudu získání právě těchto akvizic.

Archiv aktualit