Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927

  1. 9. 2016 – 8. 1. 2017 (vernisáž 27. září 2016 v 17 hodin)

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Dům umění / Jurečkova 9

capek_novy_svet_logo

V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927

Výstava je završením předcházejících úspěšných projektů z minulých let s názvy Sváry zření / Fazety modernity (2008) a Černá slunce / Odvrácená strana modernity (2012). Obě tyto výstavy byly kladně hodnoceny veřejností a byly přínosem pro obor. Projekt vychází z obdobné koncepce a zabývá se komplexním vývojem umění v letech 1917–1927. Cílem projektu je představit umělecké dění na pozadí sociálního a politického klima v období, které úzce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu takzvané první republiky, která byla svým způsobem ojedinělá a v rámci našeho umění neopakovatelná. Výstava představí více než 60 autorů, kteří budou zastoupeni více než 250 díly. Jedinečnost, vysoká umělecká i odborná úroveň výstavy spočívá v tom, že nejsou prezentováni pouze představitelé hlavního proudu, jako byli Josef Čapek, František Drtikol, Karel Dvořák, ale prostor dostali také představitelé regionálního umění, jako například Ferdiš Duša, Břetislav Bartoš, Alois Zapletal či autoři, kteří byli dosud spíše opomíjeni jako Georges Kars. Vystavováni jsou i autoři v období socialismu zcela vyloučení z uměleckého světa, jako například Richard Schroetter nebo Julius Pfeiffer. Jednoznačným přínosem výstavy je propojení umělecké různorodosti autorské i formální. Prezentována je architektura, sochařství, malířství, fotografie i umělecká média obecně. Autorský kaleidoskop bude procházet napříč společenskými i výtvarnými proudy. Dotkne se filozofie i problému modernity, která zasáhla umělecký svět a novou společnost, a tvůrčích východisek z toho plynoucích.

Cílem výstavy je poukázat, jak modernita zasáhla do oficiálního umění v souvislosti s reprezentací moderního státu v rámci architektury, sochařství, malířství a účasti na světových výstavách. Zřejmý je však také její intimnější průnik do civilismu a sociálního umění. Na výstavě jsou kritickým způsobem zachyceny okolnosti vlivu prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka na moderní plastiku, které dosud nebyly odbornou veřejností příliš reflektovány. Samostatné sekce jsou věnované Ostravě a Paříži. Nedílnou součástí expozice jsou stručné životopisy autorů a chronologie událostí zaměřené především na dosud nepublikované dobové materiály, jako jsou fotografie, katalogy výstav nebo plakáty. Výstava se podobně jako předchozí projekty vyčerpávajícím a kritickým způsobem zabývá různými aspekty nově nobilitované Československé republiky ve vazbě na umělecké dění.

Komentovaná prohlídka výstavy se bude konat v úterý 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11. a 6. 12. vždy v 17 hodin a v sobotu 15. 10., 12. 11., 26. 11. a 10. 12. ve 14 hodin.

 Vstup na komentovanou prohlídku s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace nutná na: http://www.rezervace-gvuo.cz/

Vstupné:
Dospělí 100 Kč
Zlevněné 50 Kč
Školní skupiny 10 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč
Skupinové vstupné 70 Kč/osoba
Každou neděli vstup zdarma.

Archiv aktualit