V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Velikonoční příběh v umění

V křesťanském období pozdního středověku a v druhé vlně, v období baroka, bylo zobrazování Kristových pašijí jedním z nejčastějších témat zpracovávaných v oblasti výtvarného umění. Sbírkové fondy GVUO s touto skutečností korespondují. Nespornou hodnotu mají např. práce Albrechta Dürera (Malé Pašije), Hanse Schäufeleina (Zrcadlo umučení Páně) nebo Augustina Hirschvogela z první poloviny 16. století. Záměrem komorní výstavy je představit obrazovou genezi pašijového týdne s přihlédnutím nejen k dějové lince samotného příběhu, ale i k dalším souvislostem v kontextu novější a soudobé výtvarné scény, zastoupené zde například Danielem Balabánem, Josefem Bolfem, Ivanem Pinkavou a Michalem Kalhousem. Díla těchto autorů vytvářejí určité symboly, interpretační body a volné asociace, které mohou diváka podnítit k netradičnímu vnímání Kristovy pašijové cesty.

Přednáška Gabriely Pelikánové o výstavě se uskuteční 7. 4. v 16.30 hodin, nezbytná je rezervace předem ZDE, vstup zdarma. 

Foto: náhled do výstavy, foto Roman Polášek

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Archiv aktualit