Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Vladimír Kovařík / Zdánlivé pohyby

Hrad Klenová, 12. 7. – 31. 10. 2015

Vladimír Kovařík,168, 2011

Vladimír Kovařík,168, 2011

Minimalistické výrazové prostředky vysoké technické a technologické úrovně umožňují, aby sdělované bylo vždy v prvním plánu. Posedlost tvarovou redukcí a materiálovým instrumentalismem nachází inspirace jak hluboko v antice, tak také v evropském monumentálním výtvarném umění 60. let. Poučenost na možnostech a podmínkách prostorového a průmyslového designu vede k tvarové sevřenosti a vždy i k „funkčnosti“ výtvarných objektů. Jejich přímá, jednoduchá, nikoliv prostá významovost jde vstříc elementárním lidským hodnotám, až tam, kde se aristotelsky stýkají s hodnotami uměleckými, s estetickou funkcí. Teze, že pravda je krásná zní dnes možná banálně, ale „re-design“ tohoto postulátu je, řečeno politicky, „na pořadu dne“. Vladimír Kovařík je v tom urputný, umanutý a uhranutý…

www.gkk.cz

Archiv aktualit